Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Bài: Diện tích của một hình - Nguyễn Thị Thu Ba

Ví dụ 1:
*Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn
Ví dụ 2:
* Hình A gồm 5 ô vuông như nhau, Hình B cũng gồm 5 ô vuông như thế. Ta nói: Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
ppt 15 trang datvu 09/05/2024 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Bài: Diện tích của một hình - Nguyễn Thị Thu Ba", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Bài: Diện tích của một hình - Nguyễn Thị Thu Ba

Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Bài: Diện tích của một hình - Nguyễn Thị Thu Ba
 Trường tiểu học Minh Hòa
 LỚP : 3/4
GV : Nguyễn Thị Thu Ba
 www.themegallery.com Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014
 Toán
 Diện tích của một hình
Ví dụ 1: * Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình 
 tròn. Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé 
 hơn diện tích hình tròn
 www.themegallery.com Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014
 Toán
 Diện tích của một hình
 Ví dụ 2:
A B
 www.themegallery.com Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014
 Toán
 Diện tích của một hình
 C D
 www.themegallery.com Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014
 Toán
 Diện tích của một hình
1) *Diện tích hình chữ nhật 
 bé hơn diện tích hình tròn.
 *Diện tích hình A bằng 
2) diện tích hình B.
 B
 A
 M
 *Diện tích hình P bằng tổng 
3) diện tích hình M và hình N.
 P N
 www.themegallery.com Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014
 Toán
 Diện tích của một hình
Thực hành
 2
 P Q
 a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?
 Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?
 b) So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q.
 www.themegallery.com Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014
 Toán
 Diện tích của một hình
Thực hành
 3
 A B
 So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.
 Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
 www.themegallery.com Chúc thầy, cô và các em sức khỏe
 www.themegallery.com

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_3_bai_dien_tich_cua_mot_hinh_nguyen_t.ppt