Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 63: Ngày và Đêm trên Trái đất

Trái Đất của chúng ta hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng một phần. Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, phần còn lại không được chiếu sáng là ban đêm.
ppt 35 trang datvu 06/07/2024 30
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 63: Ngày và Đêm trên Trái đất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 63: Ngày và Đêm trên Trái đất

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 63: Ngày và Đêm trên Trái đất
 Chào mừng các thầy cô về dự giờ
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 Lớp: 34 Câu 1 : Mặt Trăng được gọi là gì của 
 Trái Đất và tại sao được gọi như vậy? 
 Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của 
Trái Đất vì Mặt Trăng chuyển động 
quanh Trái Đất. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014
 Tự nhiên và xã hôi 
Câu 2 : Hãy trình bày mối quan hệ
 giữa Trái đất, Mặt Trời và Mặt Trăng. 
 Mặt Trăng chuyển động quanh Trái
 Đất theo hướng cùng chiều quay của 
 Trái đất quanh Mặt Trời. Trái Đất lớn 
 hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn hơn 
 Trái Đất nhiều lần. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014
 Tự nhiên và xã hôi 
Hoạt động 1:
 Giải thích hiện tượng ngày và đêm trên trái 
đất.
Quan sát tranh 1 ( SGK)
 Tại sao bóng đèn 
 không chiếu sáng 
 được toàn bộ bề 
 mặt quả địa cầu ?
 1 Thứ tưngày 16 tháng 4 năm 2014
 Tự nhiên và xã hôi 
Quan sát tranh 2 (SGK)
 : 
Thảo luận nhóm đôi :3 (phút)
 1. Khoảng thời gian Trái Đất 
 được Mặt Trời chiếu sáng gọi 
 là gì?
 2. Khoảng Thời gian Trái 
 đất không được Mặt Trời 
 chiếu sáng gọi là gì ?
2 Ban ngày Thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: 
 KẾT LUẬN:
 Trái Đất của chúng ta hình cầu nên 
Mặt Trời chỉ chiếu sáng một phần. 
Khoảng thời gian phần Trái Đất 
được Mặt Trời chiếu sáng là ban 
ngày, phần còn lại không được chiếu 
sáng là ban đêm. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014
 Tự nhiên và Xã hội
 HOẠT ĐỘNG 2 : 
THỰC HÀNH BIỂU DIỄN NGÀY VÀ ĐÊM 
 Hướng dẫn: 
• Dùng đèn pin tượng trưng cho mặt trời, 
 quả địa cầu tượng trưng cho Trái Đất, đánh 
 dấu một điểm A bất kì trên quả địa cầu. Đặt 
 đèn pin và quả địa cầu trong phòng tối. 
 Quay từ từ quả địa cầu theo chiều quay của 
 Trái Đất. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014.
 Tự nhiên và xã hôi 
NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT 
 Kết luận:
Do Trái Đất luôn tự quay quanh 
mình nó, nên mọi nơi trên Trái Đất 
đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp 
nhau không ngừng. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014.
 Tự nhiên và xã hôi 
BÀI 63: NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT 
 Kết luận:
 Do Trái Đất luôn tự quay quanh 
 mình nó, nên mọi nơi trên Trái Đất 
 đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp 
 nhau không ngừng. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014
 Tự nhiên và Xã hội
 KẾT LUẬN:
* Do Trái Đất luôn tự quay quanh 
mình nó, nên mọi nơi trên Trái 
Đất đều lần lượt được Mặt Trời 
chiếu sáng rồi lại vào bóng tối. Vì 
vậy, trên bề mặt Trái Đất có ngày 
và đêm kế tiếp nhau không ngừng. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014.
 Tự nhiên và Xã hội
BÀI 63: NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT 
 Thảo luận chung
 Một ngày có bao nhiêu giờ?
 Một ngày có 24 giờ. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014.
 Tự nhiên và Xã hội
BÀI 63: NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT 
 Thảo luận chung
 Thời gian để Trái Đất quay một vòng quanh
 mình nó được quy ước thế nào?
 Là một ngày. Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014.
 Tự nhiên và Xã hội
 Bạn cần biết
. Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời 
chiếu sáng là ban ngày, phần còn lại không được 
chiếu sáng là ban đêm.
. Do Trái Đất luôn tự quay quanh mình nó nên 
mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và 
đêm kế tiếp nhau không ngừng.
. Thời gian để Trái Đất quay được một vòng 
quanh mình nó là một ngày. Một ngày có 24 
giờ. ỂU HỌC M
 TI IN
 G H
 N H
 Ờ O
 Ư
 À
 R
 T
Xin Chân thành cảm ơn các thầy cô

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_63_ngay_va_dem_tren_t.ppt