Đề kiểm tra cuối kì II Khối 5 môn Khoa học (Có đáp án)

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng
Câu 1: Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình cất nước? ( 0,5 đ)
a. Sự nóng chảy và đông đặc
b. Nóng chảy và bay hơi
c. Bay hơi và ngưng tụ
d. Đông đặc và ngưng tụ
Câu 2: Các chất như thuỷ tinh, kim loại sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ờ nhiệt độ nào? ( 0,5 đ)
a. Bình thường
b. Cao
c. Thấp
Câu 3: Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây (0,5 đ)
a. Hoà tan đường vào nước
b. Thả vôi sống vào nước
c. Dây cao su bị kéo dãn ra
d. Cốc thuỷ tinh bị rơi, vỡ
doc 6 trang datvu 08/05/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì II Khối 5 môn Khoa học (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối kì II Khối 5 môn Khoa học (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối kì II Khối 5 môn Khoa học (Có đáp án)
 Trường: ---------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 Lớp: -------------------------------------- MÔN KHOA HỌC – KHỐI 5
 Họ và tên: ------------------------------- 
 Thời gian: 60 phút
 ( Không tính thời gian phát đề)
 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN 
 Giáo viên kiểm tra:.
 : 
 Giáo viên chấm . 
Khoanh tròn trước câu trả lời đúng
Câu 1: Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình cất nước? ( 0,5 đ)
 a. Sự nóng chảy và đông đặc
 b. Nóng chảy và bay hơi
 c. Bay hơi và ngưng tụ
 d. Đông đặc và ngưng tụ
Câu 2: Các chất như thuỷ tinh, kim loại sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ờ nhiệt độ 
nào? ( 0,5 đ)
 a. Bình thường
 b. Cao
 c. Thấp
Câu 3: Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây (0,5 đ)
 a. Hoà tan đường vào nước
 b. Thả vôi sống vào nước
 c. Dây cao su bị kéo dãn ra
 d. Cốc thuỷ tinh bị rơi, vỡ
Câu 4: Dưới đây là một số phát biểu về năng lượng, Phát biểu nào sau đây là không 
đúng? ( 0,5 đ )
 a. Mặt trời chiếu sáng và và sưởi ấm mọi vật trên trái đất.
 b. Từ năng lượng nước chảy người ta có thể tạo ra dòng điện
 c. Than đá, dầu mỏ là các nguồn năng lược có hạn, vì vậy con người phải sử 
 dụng tiết kiệm.
 d. Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng gió.
Câu 5: Vật nào sau đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió ( 0,5đ) 
 a. quạt điện
 b. Nhà máy thuỷ điện
 c. Pin mặt trời
 d. Thuyền buồm
Câu 6: Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, 
người ta lắp thêm vào đường dây cái gì? ( 0,5 đ)
 a. Một cái quạt
 b. Một bóng đèn 
 Câu 14: Dùng các từ : (Trứng, Nhộng ) điền vào trong sơ đồ sau ( 0,5 đ )
 Ruồi
 1 2
 Dòi
Câu 15: Trong các năng lượng sa , năng lượng nào không phải là năng lượng sạch 
?(0,5 đỉêm)
 a. Năng lượng mặt trời
 b. Năng lượng gió
 c. Năng lượng nước chảy
 d. Năng lượng từ khí đá, xăng ,dầu, khí đốt.
Câu 16: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 đ )
Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan quan sinh dục đực 
gọi là .., Cơ quan sinh dục cái gọi là 
Câu 17: Nối các ô chữ ở cột A với các ô chữ cột B cho phù hợp( 0,5đ)
 A B
 1.Vệ sinh môi trường xung 
 quanh nhà ở và chuồng trại 
 chăn nuôi
Cách tiêu diệt ruồi và gián
 2..Đậy kín nắp chum , vại
 .
 3..Giữ vệ sinh nhà ở, nhà 
 bếp, nhà vệ sinh ĐÁP ÁN
 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 HKII
 Khoanh tròn đúng từ câu 1- câu 10 mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm
Câu 1: ý c Bay hơi và ngưng tụ
Câu 2: ý b Cao
Câu 3: ý b Thả vôi sống vào nước
Câu 4: ý d Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng gió.
Câu 5: ý d Thuyền buồm
Câu 6: ý c Một cầu chì
 Câu 7: ý d Cả 3 việc làm trên
Câu 8: ý a Là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào với nhau nhưng mỗi chất vẫn giữ 
nguyên tính chất của nó.
 Câu 9: ý a quả chứa hạt
Câu 10: ý a Sinh sản
Câu 11: Viết đúng tên các con vật vào 2 cột được 0,5 điểm, 
 Động vật đẻ trứng (chim, cá vàng) 0,25 đ 
 Động vật đẻ con ( cá heo, chuột) 0,25 đ 
Câu 12: ( 0,5 đ) Đánh dầu X vào các cột phù hợp được 0,25 đ, 
Các hiện tượng Biến đổi lí học Biến đổi hoá 
 học
Đinh mới Đinh gỉ x
Thuỷ tinh ở thể lỏng Thuỷ tinh ở thể x
rắn
Câu 13 ( 0,5 đ) Mỗi ý đúng 0,25 đ
 N a. Báo cho người lớn biết khi phát hiện thấy dây điện bị đứt.
 K
 b. Trú mưa dưới trạm điện.
Câu 14: ( 0,5 đ) điền đúng sơ đồ được 0,5 điểm, mỗi ý đúng được 0,25 điểm 
 Ô 1: Trứng. Ô 2: Nhộng
Câu 15: ( 0,5 đ) ý d Năng lượng từ khí đá, xăng ,dầu, khí đốt.
Câu 16: ( 0,5 đ) Mỗi ý đúng 0,25 đ:
 Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan quan sinh dục 
đực gọi là nhị, Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy
Câu 17: ( 0,5 đ) Nối cột A với các ô chữ cột B là cột 1, 3 Nối đúng 1cột được 0,25 
điểm
Câu 18: ( 0,5 đ) Bóng đèn bị cháy, dây bị đứt ( mỗi ý đúng 0,25 đ)
Câu 19: ( 1 đ ) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_ki_ii_khoi_5_mon_khoa_hoc_co_dap_an.doc