Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử-Địa lí Khối 5 (Có đáp án)

Phần I: Lịch sử
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất trong mỗi câu sau: (2 điểm)
1/ Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm l¬ược nước ta vào?
a. 01/ 9/1858
b. 09/01/1858
c. 01/ 9/1985
2/ Đường tr¬ường Sơn có tên gọi khác là:
a, Đường số 1.
b, Đường Hồ Chí Minh trên biển.
c, Đường Hồ Chí Minh.
3/ Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không" diễn ra ở đâu?
a, ở Điện Biên Phủ.
b, ở thành phố Hồ Chí Minh.
c, ở Hà Nội và một số thành phố khác.
4/ Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong bao lâu?
a. 12 ngày đêm
b. 56 ngày đêm
c. 65 ngày đêm
doc 8 trang datvu 08/05/2024 250
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử-Địa lí Khối 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử-Địa lí Khối 5 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử-Địa lí Khối 5 (Có đáp án)
 Trường Tiểu học Minh Hòa Thứ ngày tháng năm 2012
Lớp: 5/ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Họ tên:  Môn: Lịch sử và Địa lý Lớp 5
 Thời gian làm bài: 40 phút
 Điểm Nhận xét của giáo viên
Phần I: Lịch sử
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất trong mỗi câu sau: (2 điểm)
1/ Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta vào?
 a. 01/ 9/1858
 b. 09/01/1858
 c. 01/ 9/1985
2/ Đường trường Sơn có tên gọi khác là:
 a, Đường số 1.
 b, Đường Hồ Chí Minh trên biển.
 c, Đường Hồ Chí Minh.
 3/ Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không" diễn ra ở đâu?
 a, ở Điện Biên Phủ.
 b, ở thành phố Hồ Chí Minh.
 c, ở Hà Nội và một số thành phố khác.
4/ Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong bao lâu?
 a. 12 ngày đêm
 b. 56 ngày đêm
 c. 65 ngày đêm
Câu 2: (1,5 điểm) Chọn các từ thích hợp trong những từ sau: Thủy điện Hòa Bình, 
thành tựu to lớn, sự nghiệp xây dựng đất nước, sáng tạo đầy gian khổ điền vào 
chỗ trống để hoàn thiện đạon văn sau:
 “Nhà máy (1) là kết quả 15 năm lao động ..(2), hi sinh của 
hàng nghìn cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô, là ..(3) của nhân dân ta 
trong ..(4) MÔN LỊCH SỬ LỚP 5
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất trong mỗi câu sau:
1/ Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta vào?
 a. 1/ 9/ 1858
2/ Đường trường Sơn có tên gọi khác là:
 c, Đường Hồ Chí Minh.
 3/ Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không" diễn ra ở đâu?
 c, ở Hà Nội và một số thành phố khác.
4/ Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong bao lâu?
56 ngày đêm
Câu 4: chọn các từ thích hợp trong những từ sau: Thủy điện Hòa Bình, thành tựu to lớn, 
sự nghiệp xây dựng đất nước, sáng tạo đầy gian khổ điền vào chỗ trống để hoàn thiện 
đạon văn sau:
 “Nhà máy (1) là kết quả 15 năm lao động ..(2), hi sinh của hàng 
nghìn cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô, là ..(3) của nhân dân ta trong 
..(4)
6: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/ 4/ 1975.
 ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/ 4/1975:
- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
chấm dứt 21 năm chiến tranh.
- Từ đây, hai miền Nam, Bắc được thống nhất.
Địa lí 
Câu 1: 
1/ Châu lục nào có dân số đông nhất thế giới?
 a, Châu á.
2/ Châu lục không có dân cư sinh sống là:
b. Châu Nam Cực, 
3/ Châu lục có khí hậu nóng và khô nhất thế giới là:
b. Châu Phi, 
Câu2: . Đúng ghi chữ Đ; sai ghi chữ S vào ô trống?
 a. Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích châu á.( Đ) 
 b. Đại Tây Dương có diện tích và độ sâu lớn nhất trong các đại dương.( S) Trường Tiểu học Minh Hòa Thứ ngày tháng năm 2012
Lớp: 5/ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Họ tên:  Môn: Khoa học lớp 5
 Thời gian làm bài: 40 phút
 Điểm Nhận xét của giáo viên
Câu 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là:
A. Thân, B. Lá C. Hoa, D. Cành
2: Cấu tạo của hạt gồm:
A. Vỏ, phôi, rễ, B. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng và hạt
C.Vỏ, chồi, phôi, D. Vỏ, lá, mầm, chồi
3: Điều kiện để hạt nảy mầm là:
A.Đất xốp, nhiều phân, B. Đất xốp, nhiệt độ thích hợp
C.Đất xốp, ẩm, nhiệt độ thích hợp. D. Đất có độ ẩm và thích hợp.
4 : Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?
A.Sự thụ tinh, B. Sự thụ phấn, C. Hợp tử, D. Sinh sản
5: Em đồng ý với đáp án nào sau đây?
Tất cả mọi tài nguyên thiên nhiên đều vô tận.
A.Đúng, B. Sai, C. Không thể khẳng định được.
6 : Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng 
lượng sạch, khí thải của nó gây ô nhiễm môi trường?
A.Nămg lượng Mặt Trời, B. Năng lượng gió
C.Năng lượng nước chảy, D. Năng lượng chất đốt. 
Câu 2. (1.5đ) Em hãy điền những từ ngữ trong ngoặc đơn sau : (Trứng, thụ tinh, loài 
vật, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái.) vào chỗ trống thích hợp để nêu rõ về sự sinh 
sản của động vật.
 Đa số  được chia làm hai giống  Con 
đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra . Con cái có cơ quan sinh 
dục cái tạo ra  ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC LỚP 5
 NĂM HỌC: 2011 – 2012
Câu 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1.Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là:
c. Hoa, 
2: Cấu tạo của hạt gồm:
B. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng và hạt
3: Điều kiện để hạt nảy mầm là:
C.Đất xốp, ẩm, nhiệt độ thích hợp. 
4 : Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?
a.Sự thụ tinh, 
5: Em đồng ý với đáp án nào sau đây?
 Tất cả mọi tài nguyên thiên nhiên đều vô tận.
b. Sai, 
6 : Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng 
lượng sạch, khí thải của nó gây ô nhiễm môi trường?
d. Năng lượng chất đốt. 
Câu 2. (1.5đ) Em hãy điền những từ ngữ trong ngoặc đơn sau : (Trứng, thụ tinh, loài 
vật, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái.) vào chỗ trống thích hợp để nêu rõ về sự sinh 
sản của động vật.
 Đa số  được chia làm hai giống  Con 
đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra . Con cái có cơ quan sinh 
dục cái tạo ra 
 Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự  Hợp tử 
phân chia nhiều lần và phát triển thành  mang những đặc tính 
của bố và mẹ.
Câu 3. (1.5 đ) Hãy chọn các từ thích hợp sau : Sâu (ấu trùng), trứng, nhộng, gián, 
bướm điền vào ô trống để hoàn thành sơ đồ chu trình sinh sản của bướm ?
 . . . . . . . . . 
 . 
 Tr￿ng
 . . . . . . . . 
 .
 . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_lich_su_dia_li_khoi_5_co_dap_an.doc