Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 1 (Có đáp án)

2. Khi đặt tay trên bàn phím ta luôn luôn đặt tay ở hàng phím (0.5 đ)
 a. Hàng phím trên
 b. Hàng phím dưới
 c. Hàng phím cơ sở
 d. Hàng phím số
4. Công cụ hình lọ mực bị đổ trong phần mềm paint (0.5đ):
 Dùng để tẩy một vùng trên nh
 Dùng để di chuyển hình
 Dùng để chọn hình
 Dùng để tô màu
doc 4 trang datvu 08/05/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 1 (Có đáp án)
 Thứ .. ngày .. tháng .. năm 2012
Trường: TH Minh Hoà
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Họ tên: . Môn: Tin Học 
Lớp: 1. Thời gian: 40 phút
 Điểm Lời Phê 
 LT:
 TH:
 Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
 1. Điền vào chỗ trống: (1 đ) 
 Để được Theo kiểu Telex 
 (Gõ chữ)
 ă
 â 
 ê 
 ô 
 ơ 
 ư 
 đ 
 2. Khi đặt tay trên bàn phím ta luôn luôn đặt tay ở hàng phím (0.5 đ)
 a. Hàng phím trên c. Hàng phím cơ sở 
 b. Hàng phím dưới d. Hàng phím số
 3. Phần mềm soạn thảo văn bản có biểu tượng (0.5đ): 
 a. c.
 b.
  d. 
 4. Công cụ hình lọ mực bị đổ trong phần mềm paint (0.5đ): 
 Dùng để tẩy một vùng trên nh Dùng để chọn hình 
 Dùng để di chuyển hình Dùng để tô màu
 5. Nối cột A với cột B để được các bộ phận của máy tính để bàn: (2 đ)
 A B
 Chuột
 Bàn phím ĐÁP ÁN
Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
 1. Điền vào chỗ trống: (1 đ) 
 Để được Theo kiểu Telex 
 (Gõ chữ)
 ă aw
 â aa
 ê ee
 ô oo
 ơ ow
 ư uw
 đ dd
 2. Khi đặt tay trên bàn phím ta luôn luôn đặt tay ở hàng phím (0.5 đ)
 a. Hàng phím trên c. Hàng phím cơ sở 
 b. Hàng phím dưới d. Hàng phím số
 3. Phần mềm soạn thảo văn bản có biểu tượng (0.5đ): 
 a. c.
 b.
  d. 
 4. Công cụ hình lọ mực bị đổ trong phần mềm paint (0.5đ): 
 Dùng để tẩy một vùng trên nh Dùng để chọn hình 
 Dùng để di chuyển hình Dùng để tô màu
 5. Nối cột A với cột B để được các bộ phận của máy tính để bàn: (2 đ)
 A B
 Chuột
 Bàn phím
 Phần thân máy
 Màn hình

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_tin_hoc_lop_1_co_dap_an.doc