Ề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 2 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

2. Khi đặt tay trên bàn phím ta luôn luôn đặt tay ở hàng phím (0.5 đ):
 a. Hàng phím trên
 b. Hàng phím dưới
 c. Hàng phím cơ sở
 d. Hàng phím số
4. Công cụ hình lọ mực bị đổ trong phần mềm paint (0.5đ):
 Dùng để tẩy một vùng trên hình
 Dùng để di chuyển hình
 Dùng để chọn hình
 Dùng để tô màu
doc 4 trang datvu 08/05/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Ề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 2 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 2 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Ề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 2 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa
 Thứ .. ngày .. tháng .. năm 2012
 Trường: TH Minh Hoà ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
 Họ tên: . Môn: Tin Học 
 Lớp: 2. Thời gian: 40 phút
 Điểm Lời Phê 
 LT:
 TH:
Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
 1. Điền vào chỗ chấm: (2 đ) 
 Để được Theo kiểu Telex 
 (Gõ chữ)
 ă
 â 
 ê 
 ô 
 ơ 
 ư 
 đ 
 Dấu huyền 
 Dấu sắc 
 Dấu hỏi 
 Dấu ngã 
 Dấu nặng 
 2. Khi đặt tay trên bàn phím ta luôn luôn đặt tay ở hàng phím (0.5 đ): 
 a. Hàng phím trên c. Hàng phím cơ sở 
 b. Hàng phím dưới d. Hàng phím số
 3. Phần mềm soạn thảo văn bản có biểu tượng (0.5đ): 
  
 4. Công cụ hình lọ mực bị đổ trong phần mềm paint (0.5đ): 
 Dùng để tẩy một vùng trên hình Dùng để chọn hình 
 Dùng để di chuyển hình Dùng để tô màu ĐÁP ÁN
Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
 1. Điền vào chỗ chấm: (2 đ) 
 Để được Theo kiểu Telex 
 (Gõ chữ)
 ă aw
 â aa
 ê ee
 ô oo
 ơ ow
 ư uw
 đ dd
 Dấu huyền f
 Dấu sắc s
 Dấu hỏi r
 Dấu ngã x
 Dấu nặng j
 2. Khi đặt tay trên bàn phím ta luôn luôn đặt tay ở hàng phím (0.5 đ): 
 a. Hàng phím trên c. Hàng phím cơ sở 
 b. Hàng phím dưới d. Hàng phím số
 3. Phần mềm soạn thảo văn bản có biểu tượng (0.5đ): 
  
 4. Công cụ hình lọ mực bị đổ trong phần mềm paint (0.5đ): 
 Dùng để tẩy một vùng trên hình Dùng để chọn hình 
 Dùng để di chuyển hình Dùng để tô màu
 5. Nối cột A với cột B để được các bộ phận của máy tính để bàn: (1 đ)
 A B
 Chuột
 Bàn phím

File đính kèm:

  • doce_kiem_tra_cuoi_nam_mon_tin_hoc_lop_2_co_dap_an_truong_tieu.doc