Bài giảng tổng quang chương trình Toán Lớp 5

Chương I: Ôn tập và bổ sung về Phân số
Chương II: Số thập phân các phép tính với số thập phân
Chương III: Hình học

ppt 8 trang datvu 06/07/2024 30
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng tổng quang chương trình Toán Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng tổng quang chương trình Toán Lớp 5

Bài giảng tổng quang chương trình Toán Lớp 5
 TỔNG QUANG CHƯƠNG TRèNH TOÁN LỚP 5
 Trường Tiểu Học Minh Hũa
 Người soạn : Nguyễn Minh Quốc Tổng quang chương trỡnh toỏn lớp 5
 Chương I ễn tập về 
 phõn số Gồm 31 tiết
 Cỏc phộp tớnh về phõn số
Khỏi niệm, tớnh chất, Bổ sung về Bảng đo đơn vị
 giải toỏn
 So sỏnh, Phõn số ( cộng, trừ, nhõn, chia)
 6 tiết 8 tiết 6 tiết 8 tiết
 3 tiết luyện tập tổng hợp Hỡnh tam Hỡnh thang- 
 giỏc-DT hỡnh DT hỡnh 
 tam giac thang
 Giới thiệu 
 hỉnh trụ, giới Hỡnh trũn, 
 thiệu hỡnh đường trũn- 
 cầu DT,CV hỡnh 
 trũn
 Chương III
 Thể tớch 
HHCN- thể 9 Hỡnh học Giới thiệu 
 tớch HLP (37 tiết) 4 biểu đồ hỡnh 
 quạt
 Thể tớch một 
 hỡnh (xen-ti- Hỡnh hộp chữ 
 met khối, nhật –hỡnh lập 
 một khối) phương
 DTxq- DTtp 
 DTxq- DTtp 
 hỡnh hộp chữ 
 hỡnh lập 
 nhật
 phương Tổng quang chương trỡnh toỏn lớp 5
 ễn tập về số tự 
 nhiờn,phõn số,số thập 11 tiết
 phõn, số đo đại lượng
 Chương V
 ễn tập về cỏc phộp 
 tớnh với cỏc số tự 9 tiết 6 tiết 
 nhiờn, phõn số, số luyện 
 thập phõn tập 
 ễN tổng 
 hợp
 TẬP ễn tập về hỡnh học
 5 tiết
 ễn tập về giải toỏn
 5 tiết
 Gồm 36 tiết

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tong_quang_chuong_trinh_toan_lop_5.ppt