Đề kiểm tra học kì I môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án)

Phần I: Lý thuyết:
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ chấm.
1. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm: (0.25 đ)
 a. 1945
 b. 1946
 c. 1947
 d. 1948
2. Bộ phận nào của máy tính giúp em đưa thông tin vào:(0.25 đ)
 a. Bàn phím
 b. Chuột
 Màn hình
 d. Cả a và b đều đúng
3. Những chương trình và thông tin quan trọng được ở đâu: (0.25 đ)
 a. Đĩa cứng
 b. Đĩa mềm
 c. USB
 d. Đĩa CD

doc 4 trang datvu 08/05/2024 230
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kì I môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án)
 Trường: TH Minh Hoà THI KIỂM TRA HKI
 Họ tên: . Môn: Tin Học
 Lớp: 4. Thời gian:.phút
 Điểm Lời Phê 
Phần I: Lý thuyết:
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ chấm. 
 1. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm: (0.25 đ)
 a. 1945 c. 1947
 b. 1946 d. 1948
 2. Bộ phận nào của máy tính giúp em đưa thông tin vào:(0.25 đ)
 a. Bàn phím Màn hình
 b. Chuột d. Cả a và b đều đúng
 3. Những chương trình và thông tin quan trọng được ở đâu: (0.25 đ)
 a. Đĩa cứng c. USB
 b. Đĩa mềm d. Đĩa CD
 4. Gõ phím bằng 10 ngón có lợi gì? (0.5 đ)
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 5. Các bước vẽ hình chữ nhật là: (1 đ)
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 6. Công cụ nào để vẽ hình tròn: (0.25 đ)
 a . c. 
 b. d. 
 7. Trong phần mềm Paint để vẽ được hình vuông ta cần nhấn giữ phím nào trong khi 
 kéo thả chuột:(0.25 đ)
 a .Phím Shift c. Phím Enter
 b. Phím Ctrl d. Phím Delete ĐÁP ÁN
Phần I: Lý thuyết:
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ chấm. 
 1. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm: (0.25 đ)
 a. 1945 c. 1947
 b. 1946 d. 1948
 2. Bộ phận nào của máy tính giúp em đưa thông tin vào:(0.25 đ)
 a. Bàn phím Màn hình
 b. Chuột d. Cả a và b đều đúng
 3. Những chương trình và thông tin quan trọng được ở đâu: (0.25 đ)
 a. Đĩa cứng c. USB
 b. Đĩa mềm d. Đĩa CD
 4. Gõ phím bằng 10 ngón có lợi gì? (0.5 đ)
 - Gõ nhanh hơn, chính xác hơn. Do đó tiết kiệm được thời gian và công sức.
 5. Các bước vẽ hình chữ nhật là: (1 đ)
 - B1: Chọn công cụ hình chữ nhật trong hộp công cụ
 - B2: Chọn 1 kiểu vẽ HCN ở phía dưới hộp công cụ
 -B3: Kéo thả chuột theo hướng chéo từ điểm đầu đến điểm cuối
 6. Công cụ nào để vẽ hình tròn: (0.25 đ)
 a . c. 
 b. d. 
 7. Trong phần mềm Paint để vẽ được hình vuông ta cần nhấn giữ phím nào trong khi 
 kéo thả chuột:(0.25 đ)
 a .Phím Shift c. Phím Enter
 b. Phím Ctrl d. Phím Delete
 8. Trong phần mềm Mario để đăng kí tên học sinh mới ta thực hiện các bước theo thứ 
 tự nào: (0.5 đ)
 1. Nháy chuột để chọn Student New
 2. Nháy chuột chọn Done
 3. Gõ tên tại ô New student name
 Thứ tự là: 1 – 3 – 2
 9. Phím Shift nằm ở đâu:(0.25 đ)
 a. hàng phím trên c. hàng phím cơ sở
 b. hàng phím dưới d. hàng phím số
 10. Nêu ý nghĩa của từng nút lệnh sau trong phần mềm học toán lớp 4: (1 đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_4_co_dap_an.doc