Đề kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng việt Khối 4 (Có đáp án)

A / Phần kiểm tra đọc: 10 điểm
I / Đọc thành tiếng : 5 điểm
II/ Đọc thầm : 5điểm
* Đọc thầm bài “ Ăng – co Vát” trang 123-124 , SGK Tiếng Việt 4 tập hai . Dựa vào nội dung bài đọc , khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất:
1 . Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu ?
a . Lào
b . Cam-pu-chia
c . Thái Lan
d . Cả ba ý trên
2 . Khu đền chính gồm mấy tầng với những ngọn tháp lớn ?
a . Gồm ba tầng
b . Gồm một tầng
c . Gồm hai tầng
d . Gồm năm tầng
3 . Những cây tháp lớn được dựng bằng gì và bọc ngoài bằng gì ?
a . Dựng bằng đá voi và bọc ngoài bằng đá tảng
b . Dựng bằng đá cuội và bọc ngoài bằng đá vàng
c . Dựngbằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn
d . Dựng bằng đá tảng và bọc ngoài bằng đá ong
doc 8 trang datvu 08/05/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng việt Khối 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng việt Khối 4 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng việt Khối 4 (Có đáp án)
 Trường:.. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: Môn: Tiếng Việt- Khối 4
Lớp: Năm học: 2011- 2012
 Thời gian: 40 phút
 ĐIỂM Lời phê 
 - Đọc thành tiếng: - GV coi thi:.
 - Đọc hiểu:
 - Viết: - GV chấm thi:.
 A / Phần kiểm tra đọc: 10 điểm
 I / Đọc thành tiếng : 5 điểm 
 II/ Đọc thầm : 5điểm 
 * Đọc thầm bài “ Ăng – co Vát” trang 123-124 , SGK Tiếng Việt 4 tập hai . Dựa 
 vào nội dung bài đọc , khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất: 
 1 . Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu ?
 a . Lào
 b . Cam-pu-chia
 c . Thái Lan 
 d . Cả ba ý trên 
 2 . Khu đền chính gồm mấy tầng với những ngọn tháp lớn ?
 a . Gồm ba tầng
 b . Gồm một tầng
 c . Gồm hai tầng
 d . Gồm năm tầng
 3 . Những cây tháp lớn được dựng bằng gì và bọc ngoài bằng gì ?
 a . Dựng bằng đá voi và bọc ngoài bằng đá tảng
 b . Dựng bằng đá cuội và bọc ngoài bằng đá vàng B / Phần kiểm tra viết : 10 điếm
 I / Chính tả : 5 điểm
 GV đọc cho HS nghe - viết bài Đường đi Sa Pa từ “Xe chúng tôi . . . lướt thướt liễu 
rủ” SGK Tiếng Việt 4 tập hai trang 102.
II / Tập làm văn : (5 điểm) 
 HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 4
 Năm học: 2011- 2012
A / Phần kiểm tra đọc:
II / Đọc thầm khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất .
Câu 1 : b. Cam-pu-chia (0,5 điểm)
Câu 2 : a. Gồm ba tầng (0,5 điêm)
Câu 3 : c.Dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn ( 0,5 điểm)
Câu 4 : a. Hướng tây ( 0,5 điểm)
Câu 5 : c. 398 gian phòng (0,5 điểm)
Câu 6 : b. Từ các ngách (0,5 điểm)
Câu 7 : VD : a) Ở lớp , em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu . (0,5 
điểm)
 b) Vì trời nắng, những cây hoa hồng trong chậu héo lại. (0,5 điểm)
Câu 8: VD : a) anh dũng, gan dạ, gan lì, quả cảm . . . (0,5 điểm )
 b) Chị Võ Thị Sáu rất gan dạ. (0,5 điểm )
B / Phần kiểm tra viết:
I /Chính tả : 5 điểm
 - Bài viết không mắt lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng , trình bày đúng hình thức bài 
chính tả (5 điểm)
 - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần , thanh không viết 
hoa đúng quy định ) trừ 0,5 điểm 
 * Lưu ý ; Nếu chữ viết không rõ ràng , sai về độ cao , khoảng cách , kiểu chữ , hoặc 
trình bày bẩn , bị trừ 1 điểm toàn bài .
II / Tập làm văn : 5 điểm
 - Đảm bảo các yêu cầu sau , được 5 điểm ;

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_tieng_viet_khoi_4_co_dap_an.doc