Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 2

Bài 1 : Đặt tính rồi tính
575-128 492-215 143+279 453+246
Bài 2 : Tìm X
a, X-428 = 176 X+215=772
Bài 3: Một cửa hàng bán ngày thứ Nhất được 453 kg đường. Ngày thứ Hai bán ít hơn ngày thứ Nhất
236 kg đường. Hỏi ngày thứ Hai bán được bao nhiêu kg đường?
I. Đọc thầm :
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.
doc 4 trang datvu 08/05/2024 150
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 2

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 2
 Bài 1 : Đặt tính rồi tính
575-128 492-215 143+279 453+246
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bài 2 : Tìm X
a, X-428 = 176 X+215=772
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bài 3: Một cửa hàng bán ngày thứ Nhất được 453 kg đường. Ngày thứ Hai bán ít hơn ngày thứ Nhất
236 kg đường. Hỏi ngày thứ Hai bán được bao nhiêu kg đường?
 Bài giải 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bài 4 : Trường tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh lớp 3 và 4. Trong đó số học sinh lớp 3 là 119 bạn 
. Hỏi trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 4 ?
 Bài giải
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bài 5. Đọc các số sau: 
705: ________________________________________________________________ 
345: ________________________________________________________________
267: ________________________________________________________________
Bài 6. Viết các số sau: 
Bốn trăm năm mươi lăm: _______________________________________________
Sáu trăm linh bảy: ____________________________________________________ 
Bài 7: Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé : 807 ; 870 ; 846 ; 864 ; 888 
____________________________________________________________ Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự 
đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã 
nở lứa đầu.
 Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của 
đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng 
mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt. 
 Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn 
người vào lăng viếng Bác.
II. Bài tập (4 điểm)
1. Những loài cây nào được trồng ngay thềm lăng? Đánh dấu X vào ô trống trước ý 
đúng.
 Cây vạn tuế.  Cây đào.  Cây hoa ban.
2. Những loài cây nào được trồng trên bậc tam cấp? Đánh dấu X vào ô trống trước ý 
đúng.
 Hoa dạ hương, hoa ngâu.
 Hoa nhài, hoa mộc.
  Cả hai ý trên đều đúng.
3. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác? 
Đánh dấu X vào ô trống trước câu đúng.
 Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội.
 Cây và hoa dâng niềm tôn kính thiêng liêng.
 Mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự.
4. Từ ngữ nào trong câu “ Những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên” trả lời cho câu 
hỏi nào? Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng.
 Làm gì?  Như thế nào?  Để làm gì?

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_toan_tieng_viet_lop_2.doc