Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 31

1.Khởi động :
2. Tiến hành sinh hoạt
*Hoạt dộng 1: Giới thiệu và nêu vấn đề
* Hoạt động 2: Phát triển các hoạt động
– Gv giới thiệu chương trình
– Bàn giao cho lớp trưởng
- Gv nhận xét
– Chuyên cần: Đi học đều, đúng giờ, vắng có phép
– Có ý thức giữ vệ sinh sạch sẽ, chú ý trực nhật cho tốt hơn .
– Học tập:học bài cũ chưa tốt
– Ra vào lớp xếp hàng nhanh song cần phải nghiêm túc.
– Lưu ý vệ sinh cá nhân : Móng tay , đầu tóc .
+ Phổ biến công tác tuần tới
– Thi đua học tập tốt .
- Tham gia lao động đầy đủ .
–Tiếp tục giữ vững nề nếp lớp .
* Hoạt động 3: – Sinh hoạt văn nghệ
- Cho các nhóm thi đua hát hoặc kể chuyện cho nhau nghe .
2.HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
- Cho HS hát một bài hát ngắn .
doc 34 trang datvu 17/05/2024 110
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 31

Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 31
 Giáo án lớp :4A Tuần 31 
 TUẦN 31
 ( Từ 13 / 04 / 2009 đến 17 / 04 / 2009 )
Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
 1 CC Sinh hoạt dưới cờ
 SÁNG 2 SHL SH chủ nhiệm
 3 T Thực hành ( tt)
HAI 4 TĐ Aêng – co Vát ( LH )
 1 TD
 CHIỀU 2 ĐĐ Bảo vệ môi trường ( tt)
 3 LS Nhà Nguyễn thành lập
 1 CT Nghe lời chim nói ( LH )
 SÁNG 2 T Ôn tập về số tự nhiên
 3 KC Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 BA 4 TD
 1 H
 CHIỀU 2 TH
 3 AV
 1 TĐ Con chuồn chồn nước
 2 MT
 SÁNG 3 LT.C Thêm trạng ngữ cho câu
 TƯ 4 T Ôn tập về số tự nhiên ( TT)
 1 KH Trao đổi chất ở thực vật
 CHIỀU 2 BDT Luyện tập chung
 3 BDT Luyện tập chung
 1 TLV Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
 SÁNG 2 T Ôn tập về số tự nhiên ( tt )
 3 AV
NĂM 4 KH Động vật cần gì để sống?
 1 TH
 CHIỀU 2 KT Lắp xe nôi ( tt)
 3 ÔN TLV Luyện tập
 1 LT.C Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
 SÁNG 2 TLV Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
 3 T Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( bỏ bài 4 cột a )
SÁU 4 ĐL Biển, đảo và quần đảo ( BP )
 1 GDNGLL Giao thông đường thủy và phương tiện GT đường thủy
 CHIỀU 2 BD.TV Ôn luyện TLV- LT.C
 3 BD.TV Ôân luyện TLV- LT.C
 Tạ Kim Diên Vỹ 1 Giáo án lớp :4A Tuần 31 
– Thi đua học tập tốt . hoạch tuần 31
- Tham gia lao động đầy đủ .
–Tiếp tục giữ vững nề nếp lớp .
* Hoạt động 3: – Sinh hoạt văn nghệ - Đại diện nhóm lên trình bày tiết mục 
- Cho các nhóm thi đua hát hoặc kể văn nghệ đã chuẩn bị .
chuyện cho nhau nghe .
2.HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC 
- Cho HS hát một bài hát ngắn .
 Toán (tiết 151)
 THỰC HÀNH (tt)
I. MỤC TIÊU :
 - Giúp HS biết cách vẽ trên bản đồ một đoạn thẳng thu nhỏ biểu thị đoạn 
thẳng thật cho trước .
 - Vẽ được đoạn thẳng thu nhỏ chính xác .
 - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Thước thẳng có vạch cm .
 - Giấy , vở để vẽ .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Thực hành .
 - Sửa các bài tập về nhà .
 3. Bài mới : (27’) Thực hành (tt) .
 * Hoạt động 1: Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
* Hoạt động2 : Hình thành kiến thức
- Giới thiệu vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ 
.
- Nêu bài toán SGK . - Theo dõi ở bảng .
- Gợi ý : 
+ Trước hết tính độ dài thu nhỏ của đoạn 
thẳng AB theo cm :
@ Đổi : 20 m = 2000 cm
@ Độ dài thu nhỏ : 2000 : 400 = 5 (cm)
+ Vẽ vào vở một đoạn thẳng AB có độ dài 
5 cm .
 Tạ Kim Diên Vỹ 3 Giáo án lớp :4A Tuần 31 
- Xem mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn . - Tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài . Đọc 
 2 , 3 lượt .
- Cho HS nhận xét – Giải nghĩa từ . - Đọc phần chú giải để hiểu nghĩa các từ 
 khó trong bài .
- Hướng dẫn HS đọc từ khó . - Luyện đọc theo cặp .
- Đọc diễn cảm toàn bài . - Vài em đọc cả bài .
b. Tìm hiểu bài .
hành .
- Aêng-co Vát được xây dựng ở đâu và từ - Ở Cam-pu-chia từ đầu thế kỉ XII .
bao giờ ?
- Khu đền chính đồ sộ như thế nào ? - Những cây tháp lớn được dựng bằng đá 
 ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn . Những 
 bức tường buồng nhẵn như mặt ghế đá , 
 được ghép bằng những tảng đá lớn đẽo 
 gọt vuông vức và lựa ghép vào nhau kín 
 khít như xây gạch vữa .
- Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có - Aêng-co Vát thật huy hoàng : Aùnh sáng 
gì đẹp ? chiếu soi vào bóng tối cửa đền ; những 
 ngọn tháp cao vút lấp loáng giữa những 
 chùm lá thốt nốt xòa tán tròn ; ngôi đền 
 cao với những thềm đá rêu phong càng 
 trở nên uy nghi , thâm nghiêm hơn dưới 
 ánh chiều vàng , khi đàn dơi bay tỏa ra 
GDBVMT :Bài văn ca ngợi Công trình kiến từ các ngách .
trúc tuyệt diệu của nước Cam-pu-chia xây 
dựng từ đầu TK XII: Aêng-co Vát; Thấy 
được vẻ đẹp của khu đền hài hòa trong vẻ 
đẹp của môi trường thiên nhiên lúc hoàng 
hôn.
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm .
- Hướng dẫn HS tìm đúng giọng đọc phù - 3 em tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài .
hợp với nội dung bài .
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm 
đoạn : Lúc hoàng hôn  từ các ngách . 
+ Đọc mẫu đoạn văn . + Luyện đọc diễn cảm theo cặp .
+ Sửa chữa , uốn nắn . + Thi đọc diễn cảm trước lớp .
* Hoạt động 3 : Củng cố : (3’)- Nêu lại ý 
nghĩa bài văn . ( Ca ngợi Aêng-co Vát , một 
công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt 
diệu của nhân dân Cam-pu-chia )
 - Giáo dục HS biết ngưỡng mộ 
những cảnh đẹp trên thế giới .
 + Dặn dò : (1’)- Nhận xét tiết học .
 Tạ Kim Diên Vỹ 5 Giáo án lớp :4A Tuần 31 
c) Tán thành .
d) Tán thành .
g) Tán thành .
* Hoạt động 3 : Xử lí tình huống BT4 
MT : Giúp HS xử lí được tình huống nêu 
ra trong BT4 . - Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ , thảo 
- Chia HS thành các nhóm . luận , tìm cách xử lí .
- Nhận xét cách xử lí của từng nhóm , - Đại diện từng nhóm lên trình bày kết 
chốt lại cách xử lí thích hợp . quả thảo luận .
* Hoạt động 4 : Dự án Tình nguyện xanh 
MT : Giúp HS thực hành việc bảo vệ môi 
trường .
- Chia HS thành 3 nhóm , giao nhiệm vụ : - Từng nhóm thảo luận .
+ Nhóm 1 : Tìm hiểu về tình hình môi - Đại diện từng nhóm lên trình bày kết 
trường ở địa phương ; những hoạt động quả làm việc .
bảo vệ môi trường ; những vấn đề còn tồn - Các nhóm khác bổ sung ý kiến .
tại ; cách giải quyết .
+ Nhóm 2 : Tìm hiểu về tình hình môi 
trường ở trường học ; những hoạt động 
bảo vệ môi trường ; những vấn đề còn tồn 
tại ; cách giải quyết .
+ Nhóm 3 : Tìm hiểu về tình hình môi 
trường ở lớp học ; những hoạt động bảo vệ 
môi trường ; những vấn đề còn tồn tại ; 
cách giải quyết .
- Nhận xét kết quả làm việc của từng 
nhóm .
 4. Củng cố : (3’)- Nêu lại ghi nhớ SGK 
 - Giáo dục HS đồng tình , ủng hộ 
những hành vi bảo vệ môi trường .
 5. Dặn dò : (1’)- Nhận xét tiết học .
 - Tích cực tham gia các hoạt động 
bảo vệ môi trường tại địa phương .
 Lịch sử (tiết 31)
 NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
I. MỤC TIÊU : 
 - Giúp HS biết : Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào , kinh đô đóng ở đâu , 
một số ông vua đầu thời Nguyễn . Nhà Nguyễn thiết lập một chế độ quân chủ rất hà 
khắc , chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của dòng họ mình .
 - Trình bày được các vấn đề nêu trên .
 Tạ Kim Diên Vỹ 7 Giáo án lớp :4A Tuần 31 
Ngày soạn : 12/ 4
Ngày dạy : Thứ ba , ngày 14 tháng 4 năm 2009
 Chính tả (tiết 31)
 NGHE LỜI CHIM NÓI
I. MỤC TIÊU : 
 - Hiểu nội dung bài Nghe lời chim nói .
 - Nghe – viết đúng chính tả , trình bày đúng bài thơ . Tiếp tục luyện tập phân 
biệt đúng những tiếng có âm đầu l/n hoặc hỏi/ngã .
 - Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt .
* GDBVMT :Giáo dục ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc sống 
con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Một số tờ phiếu khổ rộng viết nội dung BT2a,b và 3a,b .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Đường đi Sa Pa .
 - 2 em đọc lại thông tin trong BT3a hoặc b ; nhớ – viết lại tin đó trên bảng lớp ; 
viết đúng chính tả .
 3. Bài mới : (27’) Nghe lời chim nói .
 * Hoạt động 1 : Giới thiệu bài :
 - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 * Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS nghe – viết 
- Đọc bài .
- Nhắc HS chú ý cách trình bày bài thơ 5 chữ - Cả lớp theo dõi trong SGK .
, khoảng cách giữa các khổ thơ , những từ - Đọc thầm lại bài thơ .
ngữ dễ viết sai . - Nói về nội dung bài thơ : Bầy chim nói 
 về những cảnh đẹp , những đổi thay của 
- Đọc cho HS viết . đất nước .
- Chấm , chữa bài . - Gấp SGK , viết bài vào vở .
- Nêu nhận xét chung . - Từng cặp đổi vở , soát lỗi cho nhau .
* Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài tập 
chính tả .
 Bài 2 : ( lựa chọn )
+ Nêu yêu cầu BT . 
+ Phát phiếu cho các nhóm thi làm bài ; nhắc - Các nhóm làm xong trước lên bảng đọc 
HS tìm nhiều hơn con số 3 trường hợp đã nêu kết quả .
. - Làm bài vào vở khoảng 15 từ .
+ Khen các nhóm tìm được đúng , nhiều từ 
 Bài 3 : ( lựa chọn )
 Tạ Kim Diên Vỹ 9 Giáo án lớp :4A Tuần 31 
 8 triệu,4 
 nghìn, 9 
 chục
Bài 2 : Cho HS viết vào vở - Quan sát kĩ phần mẫu SGK để biết yêu cầu bài 
- Sửa bài – Nhận xét - Tự làm tiếp các phần còn lại rồi chữa bài .
 5794 = 5000 + 700 + 90 + 4
 20 292 = 20 000 + 200 + 90 + 2
 190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9 
Bài 3 : Cho HS trả lờiø miệng - Nhắc lại tên lớp , tên hàng trong mỗi lớp .
 - Tự làm bài lần lượt theo các phần a , b
- Nhận xét – Sửa sai - Khi chữa bài , đọc số và nêu chữ số 5 thuộc 
 hàng nào .
Bài 4 : Cho HS trả lời -HS trả lời 
+ Củng cố về dãy số tự nhiên và a/ Trong dãy số tự nhiên , hai số liên tiếp hơn 
một số đặc điểm của nó . hoặc kém nhau 1 đơn vị .
 b/ Số tự nhiên bé nhất là số 0 
 c/ Không có số tự nhiên lớn nhất . 
Bài 5 : Cho HS điền vào chỗ chấm - 3 HS lên bảng , HS lớp làm vào vở .
 a/ Ba số tự nhiên liên tiếp a/ 67 ; 68 ; 69 / 798 ; 799 ; 800 / 999 ; 1000 ; 
b/ Ba số chẵn liên tiếp . 1001
c/ Ba số lẻ liên tiếp . b / 8 ; 10 ; 12 / 98 ; 100 ; 102 / 998 ; 1000 ; 1002
 c/ 51 ; 53 ; 55 / 199 ; 101 ; 203 / 997 ; 999 ; 1001
 - Nêu lại dãy số tự nhiên , từ đó lần lượt trả lời 
- Nhậân xét – chốt lại kết quả đúng . các câu hỏi a , b , c .
* Hoạt động 3 : Củng cố : (3’) - - Khi chữa bài , cần nhắc lại quan hệ của hai số 
Chấm bài , nhận xét . tự nhiên liên tiếp nhau .
 - Các nhóm cử đại diện thi 
đua đọc , viết số ở bảng .
 + Dặn dò : (1’)- Nhận xét tiết 
học .
 Kể chuyện (tiết 31)
 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU :
 - Chọn được một truyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em được tham 
gia để kể .
 - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện . Biết trao đổi với các bạn về 
ý nghĩa truyện . Lời kể chân thực , tự nhiên , có thể kết hợp lời nói với cử chỉ , điệu 
bộ . Lắng nghe bạn kể , nhận xét đúng lời kể của bạn .
 - Giáo dục HS có ý thức mở rộng tầm hiểu biết của mình qua du lịch .
 Tạ Kim Diên Vỹ 11

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_4_tuan_31.doc