Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 30

* Hoạt động 2 : Luyện đọc – Tìm hiểu bài
a. Luyện đọc :
- Viết lên bảng các tên riêng , các chữ số chỉ ngày , tháng , năm .
- Đọc diễn cảm toàn bài .
b.Tìm hiểu bài .
- Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì ?
- Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường ?
- Đoàn thám hiểm đã bị thiệt hại như thế nào ?
- Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào ?
- Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì ?
- Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm ?
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm .
- Hướng dẫn HS tìm giọng đọc phù hợp với nội dung bài .
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn : Vượt Đại Tây Dương … tinh thần .
+ Đọc mẫu đoạn văn .
+ Sửa chữa , uốn nắn .
* Hoạt động 3 : Củng cố : (3)- Hỏi : Muốn tìm hiểu , khám phá thế giới , ngay từ bây giờ , các em cần rèn luyện đức tính gì ? ( Ham học hỏi , ham hiểu biết , dũng cảm , biết vượt khó khăn … )
- Giáo dục HS có lòng dũng cảm .
+ Dặn dò : (1)- Nhận xét tiết học .
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc .
doc 35 trang datvu 17/05/2024 110
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 30

Giáo án tổng hợp các môn Khối 4 - Tuần 30
 Giáo án lớp 4A Tuần 30 
 TUẦN 30
 ( Từ 6 / 04 / 2009 đến 10 / 04 / 2009 )
Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
 1 CC Sinh hoạt dưới cờ
 SÁNG 2 SHL SH chủ nhiệm
 3 T Luyện tập chung
HAI 4 TĐ Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
 1 TD
 CHIỀU 2 ĐĐ Bảo vệ môi trường
 3 LS Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang 
 Trung
 1 CT Đường đi Sa Pa ( nhớ – viết )
 SÁNG 2 T Tỉ lệ bản đồ
 3 KC Kể chuyện đã nghe – đã đọc ( BP )
 BA 4 TD
 1 H
 CHIỀU 2 TH
 3 AV
 1 TĐ Dòng sông mặc áo 
 2 MT
 SÁNG 3 LT.C MRVT : Du lịch – Thám hiểm
 TƯ 4 T Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 1 KH Nhu cầu chất khoáng của thực vật
 CHIỀU 2 BDT Luyện tập chung
 3 BDT Luyện tập chung
 1 TLV Luyện tập quan sát con vật
 SÁNG 2 T Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tt )
 3 AV
NĂM 4 KH Nhu cầu không khí của thực vật
 1 TH
 CHIỀU 2 KT Lắp xe nôi
 3 ÔN TLV Luyện tập
 1 LT.C Câu cảm
 SÁNG 2 TLV Điền vào giấy tờ in sẵn
 3 T Thực hành
SÁU 4 ĐL Thành phố Đà Nẵng
 1 GDNGLL Hội vui học tập – Câu lạc bộ nghệ thuật
 CHIỀU 2 BD.TV Ôn luyện TLV- LT.C
 3 BD.TV Ôân luyện TLV- LT.C
 Tạ Kim Diên Vỹ 1 Giáo án lớp 4A Tuần 30 
- Tham gia lao động đầy đủ .
–Tiếp tục giữ vững nề nếp lớp .
* Hoạt động 3: – Sinh hoạt văn nghệ - Đại diện nhóm lên trình bày tiết mục 
- Cho các nhóm thi đua hát hoặc kể văn nghệ đã chuẩn bị .
chuyện cho nhau nghe .
2.HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC 
- Cho HS hát một bài hát ngắn .
 Tập đọc (tiết 59)
 HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤT
I. MỤC TIÊU :
 - Hiểu các từ ngữ trong bài . Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi Ma-gien-lăng 
và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn , hi sinh , mất mát để hoàn thành 
sứ mạng lịch sử : khẳng định trái đất hình cầu , phát hiện Thái Bình Dương và những 
vùng đất mới .
 - Đọc trôi chảy toàn bài . Đọc lưu loát các tên riêng nước ngoài . Đọc rành 
mạch các chữ số chỉ ngày , tháng , năm . Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc rõ 
ràng , chậm rãi , cảm hứng ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm .
 - Giáo dục HS có lòng dũng cảm .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Aûnh chân dung Ma-gien-lăng .
 - Bảng phụ ghi câu , đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Trăng ơi  từ đâu đến ?
 - Vài em đọc thuộc lòng bài Trăng ơi  từ đâu đến ? , trả lời câu hỏi về nội 
dung bài .
 3. Bài mới : (27’) Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất .
 * Hoạt động 1 : Giới thiệu bài :
* Hoạt động 2 : Luyện đọc – Tìm hiểu bài 
a. Luyện đọc :
- Viết lên bảng các tên riêng , các chữ số - Tiếp nối nhau đọc 6 đoạn của bài . 
chỉ ngày , tháng , năm . Đọc 2 , 3 lượt .
 - Đọc phần chú giải để hiểu nghĩa các 
 từ khó trong bài .
 - Luyện đọc theo cặp .
 - Vài em đọc cả bài .
- Đọc diễn cảm toàn bài .
b.Tìm hiểu bài . - Đọc thầm , đọc lướt , trao đổi , thảo 
 luận các câu hỏi cuối bài .
- Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm - Có nhiệm vụ khám phá những con 
với mục đích gì ? đường trên biển dẫn đến những vùng 
 Tạ Kim Diên Vỹ 3 Giáo án lớp 4A Tuần 30 
 + Giải bài toán liên quan đến tìm một trong hai số khi biết tổng ( hoặc hiệu ) 
và tỉ của hai số đó .
 + Tính diện tích hình bình hành .
 - Làm thành thạo các bài tập liên quan đến các kiến thức nêu trên .
 - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập chung .
 - Sửa các bài tập về nhà .
 3. Bài mới : (27’) Luyện tập chung (tt) .
 * Hoạt động 1 : Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS luyện 
tập – Thực hành .
Bài 1 : Yêu cầu HS nhắc lại cách tính - Tính rồi chữa bài .
cộng , trừ , nhân , chia phân số . - Nêu lại cách thực hiện các phép tính cộng , 
 trừ , nhân , chia phân số ; thứ tự các phép 
 tính trong biểu thức .
Bài 2 : Yêu cầu HS nhắc lại cách tính - Tự làm bài rồi chữa bài .
diện tích hình bình hành . GIẢI
- Cho HS tự giải Chiều cao hình bình hành :
- Nhận xét – Chốt lại lời giải đúng . 18 x 5 : 9 = 10 (cm)
 Diện tích hình bình hành :
 18 x 10 = 180 (cm2)
 Đáp số : 180 cm2 
 - Kẻ bảng ở SGK vào vở .
 - Làm ở nháp rồi viết đáp số vào ô trống 
 trong bảng .
Bài 3 : - Cho HS tự giải - Tự làm bài rồi chữa bài .
- Nhận xét – Chốt lại lời giải đúng GIẢI
 Tổng số phần bằng nhau :
 2 + 5 = 7 (phần)
 Số ô tô có trong gian hàng :
 63 : 7 x 5 = 45 (ô tô)
 Đáp số : 45 ô tô 
Bài 4 : - Cho HS tự giải - Tự làm bài rồi chữa bài .
- Nhận xét – Chốt lại lời giải đúng GIẢI
 Hiệu số phần bằng nhau :
 9 – 2 = 7 (phần)
 Tuổi của con :
 35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)
 Đáp số : 10 tuổi
 Tạ Kim Diên Vỹ 5 Giáo án lớp 4A Tuần 30 
trữ giảm ; lũ lụt , hạn hán xảy ra ; giảm 
hoặc mất hẳn các loại cây , các loại thú ; 
gây xói mòn
* Hoạt động 2 : Làm việc BT1 .
MT : Giúp HS biết bày tỏ ý kiến của mình 
qua BT1 .
- Giao nhiệm vụ : Dùng phiếu màu để bày 
tỏ ý kiến đánh giá .
- Kết luận : 
+ Các việc làm bảo vệ môi trường : b , c , đ - Bày tỏ ý kiến đánh giá .
, g . - Một số em giải thích .
+ Các việc làm gây ô nhiễm môi trường : a 
, d , e , h .
 4. Củng cố : (3’)- Nêu lại ghi nhớ SGK .
 - Giáo dục HS đồng tình , ủng hộ 
những hành vi bảo vệ môi trường .
 5. Dặn dò : (1’)- Nhận xét tiết học 
- Tìm hiểu tình hình bảo vệ môi trường tại 
địa phương
 Lịch sử (tiết 30 )
 NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
 CỦA VUA QUANG TRUNG
I. MỤC TIÊU : 
 - Giúp HS biết : Một số chính sách về kinh tế , văn hóa của vua Quang Trung .
 - Kể được một số chính sách về kinh tế , văn hóa của vua Quang Trung ; nêu 
được tác dụng của các chính sách đó .
 - Tự hào về lịch sử nước nhà .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Thư Quang Trung gửi Nguyễn Thiếp .
 - Các bản chiếu của vua Quang Trung .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Quang Trung đại phá quân Thanh .
 - Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
 3. Bài mới : (27’) Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung .
 a) Giới thiệu bài : 
 Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động :
* Hoạt động 1 : 
MT : Giúp HS nắm những chính sách về kinh tế 
 Tạ Kim Diên Vỹ 7 Giáo án lớp 4A Tuần 30 
 - Một số tờ phiếu khổ rộng viết nội dung BT2a,b và 3a,b .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Ai đã nghĩ ra các chữ số 1 , 2 , 3, 4  ?
 - 1 em tự tìm và đố 2 bạn viết lên bảng lớp , cả lớp viết vào nháp , 5 – 6 tiếng 
có nghĩa bắt đầu bằng ch/tr hoặc êt/êch .
 3. Bài mới : (27’) Đường đi Sa Pa .
 * Hoạt động 1 : Giới thiệu bài :
 - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS nhớ – viết .
- Nêu yêu cầu của bài .
- Nhắc HS chú ý cách trình bày đoạn văn , - 1 em đọc thuộc lòng đoạn văn cần viết . Cả 
những chữ cần viết hoa , những chữ dễ viết lớp theo dõi trong SGK .
sai . - Đọc thầm lại đoạn văn để ghi nhớ .
 - Gấp SGK , nhớ lại đoạn văn , tự viết bài .
- Chấm , chữa bài . - Từng cặp đổi vở , soát lỗi cho nhau .
- Nêu nhận xét chung .
* Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài tập 
chính tả .
 Bài 2 : ( lựa chọn )
+ Nêu yêu cầu BT . Nhắc chú ý thêm dấu - Suy nghĩ , trao đổi cùng bạn để làm bài 
thanh để tạo thêm nhiều tiếng có nghĩa . - Đại diện nhóm đọc kết quả .
+ Dán 3 , 4 tờ phiếu lên bảng , mời các - Cả lớp nhận xét , bổ sung .
nhóm thi tiếp sức .
Bài 3 : 
+ Thực hiện tương tự bài 2 . Có thể tổ chức - Làm bài vào vở .
cho HS thi tiếp sức hoặc thi làm bài cá nhân 
- Chốt lại các từ cần điền : Thế giới , rộng , 
biên giới , thư viện , lưu giữ , bằng vàng , 
đại dương , thế giới .
* Hoạt động 4: Củng cố : (3’)- Chấm bài , 
nhận xét .
- Giáo dục HS có ý thức viết đúng , viết đẹp 
tiếng Việt .
 + Dặn dò : (1’)- Nhận xét tiết học . 
- Nhắc HS ghi nhớ những thông tin thú vị 
qua bài chính tả .
 Toán (tiết 147)
 TỈ LỆ BẢN ĐỒ
I. MỤC TIÊU :
 - Giúp HS bước đầu nhận biết ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì ?
 Tạ Kim Diên Vỹ 9 

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_4_tuan_30.doc