Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa

Bài 2: Viết các số 65; 89; 74; 18
- Theo thứ tự từ bé đến lớn :.....................................................
- Theo thứ tự từ lớn đến bé :.....................................................
Bài 3. Tính:
25 + 4 - 7 = ........ 30 cm + 50 cm = ............
46 - 16 + 8 = ......... 34 cm + 3 cm - 12 cm = ............
Bài 4. Đặt tính rồi tính:
55 + 21 80 + 20 67 - 32 90 – 60
1. Đọc thầm bài:
Sau cơn mưa
Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời.
Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn.

doc 6 trang datvu 08/05/2024 130
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng việt Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa
 Trường Tiểu học Minh Hòa Thứ ngày tháng năm 2011
Lớp: 1/ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Họ và tên :  Môn: TOÁN 
 Thời gian: 40 phút 
 ĐIỂM Nhận xét của giáo viên
Bài 1. 
 a) Đọc số:
22: 83:
37: 98:
 b) Viết số: 
Hai mươi lăm Bốn mươi tám
Bảy mươi hai Chín mươi
Bài 2: Viết các số 65; 89; 74; 18 
 - Theo thứ tự từ bé đến lớn :.....................................................
 - Theo thứ tự từ lớn đến bé :.....................................................
Bài 3. Tính:
25 + 4 - 7 = ........ 30 cm + 50 cm = ............
46 - 16 + 8 = ......... 34 cm + 3 cm - 12 cm = ............
Bài 4. Đặt tính rồi tính:
 55 + 21 80 + 20 67 - 32 90 – 60
Bài 5: Điền số? 40 - = 30 
 50 + = 50 
 Trường Tiểu học Minh Hòa Thứ ngày tháng năm 2011
Lớp: 1/ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Họ và tên : ... Môn: Tiếng Việt
 Thời gian: 30 phút 
 ĐIỂM Nhận xét của giáo viên
 1. Đọc thầm bài: 
 Sau cơn mưa
 Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ 
chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn 
nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời.
 Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong 
vườn.
 2. Dựa vào nội dung bài đọc “Sau cơn mưa”, đánh dấu “x” vào  trước ý 
đúng trong các câu trả lời dưới đây:
 a. Sau trận mưa rào, mọi vật như thế nào?
  sáng và tươi 
  dính bùn đất
  không sáng và tươi
 b. Con vật nào được nhắc đến trong bài?
  Con chó
  Con gà
  Con vịt
 3. Tìm tiếng trong bài :
 - có vần ươc: ................................................................
 - có vần ươn: ................................................................
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần ươn:.. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP MỘT
 Năm học: 2010-2011
I. Kiểm tra đọc: 10 điểm
 Đọc đúng, lưu loát toàn bài, tốc độ đọc khoảng 30 tiếng/ 1 phút: 7 điểm
 Đọc sai hoặc không đọc được( dừng quá 5 giây/ từ , ngữ): Trừ 0,5 điểm
 Trả lời đúng các câu hỏi: 3 điểm (câu 2: 1 điểm, câu 3: 2 điểm)
II. Kiểm tra viết: (10 điểm)
 - Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 30 chữ/ 15 phút: 6 điểm; 
Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mỗi chữ: trừ 0,5 điểm
 - Viết sạch, đẹp, đều nét: 2 điểm; Viết bẩn, xấu, không đều nét mỗi chữ : trừ 0,2 
điểm
 - Làm đúng bài tập chính tả: 2 điểm (mỗi bài: 1 điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_toan_tieng_viet_lop_1_truong_tieu_h.doc