Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 10

1. Khởi động:
2. Bài cũ:
- Y/cầu hs làm bài tập.
- Nhận xét, ghi điểm.
3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung
 HĐ 1: HD hs chuyển phân STP thành STP và cách đổi số đo độ dài dưới dạng STP
 Bài 1: - Y/cầu hs đọc đề.
- Y/cầu hs nêu cách chuyển các PS TP thành STP.
- Y/cầu hs làm nháp, 2 hs lên bảng lớp làm bài.
 Bài 2:
- Y/cầu hs đọc đề.
- Y/cầu hs viết đáp án đúng vào bảng.
- Y/cầu hs trình bày cách làm.
- Nhận xét, chốt lại.
+ Nhận xét.
 Bài 3:
- Y/cầu hs đọc đề.
- Y/cầu hs làm vào sgk, 2 hs làm bảng phụ.
+ Nhận xét, sửa sai..
 Bài 4:
- Y/cầu hs đọc đề.
- Y/cầu hs phân tích, tóm tắt, nêu cách giải.
- Y/cầu hs làm vào vở, 1 hs làm bảng phụ.
+ Chấm 6 vở, nhận xét.
 Hoạt động 3: Củng cố
- Học sinh nhắc lại nội dung.
Dặn dò:
- Về làm lại các bài tập.
- Chuẩn bị: “Kiểm tra”
- Nhận xét tiết học
doc 23 trang datvu 06/07/2024 30
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 10

Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 10
 NGÀ TT MÔN TPP BÀI DẠY
Y CT
 1 Hát nhạc
Thứ 2 Tập đọc 19 Ôn tập GHKI (Tiết 1)
 2 3 Toán 46 Luyện tập chung
18/10 4 Khoa 19 Phòng tránh tai nạn giao thông (Tích hợp GDMT)
 5 học 10 Tình bạn (tiết 2)
 Đạo đức
 1 Chính tả 10 Ôn tập (T2)Nỗi niềm giữ nước, giữ rừng (Tích hợp 
Thứ 2 Toán 47 GDMT)
 3 3 Anh văn Kiểm tra định kì (GHKI)
19/10 4 LTVC 19
 5 Lịch sử 10 Ôn tập GHKI (Tiết 3)
 6 Kĩ thuật 10 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Đôc lập 
 Bày, dọn bữa ăn trong gia đình.
 1 Anh văn 
Thứ 2 Thể dục
 4 3 Kể 10 Ôn tập GHKI (Tiết 4)
20/10 4 chuyện 48 Cộng hai số thập phân 
 5 Toán 20 Ôn tập GHKI (Tiết 5)
 6 Tập đọc 10 Làm quen với các thầy, cô giáo
 HĐNK
 1 TLV 19 Ôn tập Ôn tập Ôn tập GHKI (Tiết 6)
Thứ 2 Tin học
 5 3 Toán 49 Luyện tập 
21/10 4 LTVC 20 Kiểm tra 
 5 Khoa 20 Ôn tập: Con người và sức khỏe (T1) (Tích hợp 
 6 học 10 GDMT)
 Mĩ thuật VTT: VTT đối xứng qua trục
 1 Thể dục
Thứ 2 Tin học
 6 3 TLV 20 Kiểm tra (tiết 7)
22/10 4 Toán 50 Tổng nhiều số thập phân 
 5 Địa lí 10 Nông nghiệp (Tích hợp GDMT)
 6 SHTT 10
 -1- Tiết 46 TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
 - Chuyển phân số thập phân thành STP. 
 - So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau .
 - Giải bài toán có liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “tỉ số” 
 - Làm được các BT: 1, 2, 3, 4.
 - GD học sinh tính S hình tam giác nhanh, chính xác.
II. Chuẩn bị:
 + GV: Phấn màu - Bảng phụ
 + HS: Vở , bảng con - SGK – nháp.
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: - Hát 
2. Bài cũ: 
- Y/cầu hs làm bài tập. - 2 hs lên bảng làm bài. 
- Nhận xét, ghi điểm. – Nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập 
chung
  HĐ 1: HD hs chuyển phân STP 
thành STP và cách đổi số đo độ dài dưới 
dạng STP - 1 hs đọc đề.
 Bài 1: - Y/cầu hs đọc đề. - Nêu cách chuyển các PS TP thành 
 - Y/cầu hs nêu cách chuyển các PS TP STP.
thành STP. - Làm nháp, 2 hs lên bảng lớp làm 
- Y/cầu hs làm nháp, 2 hs lên bảng lớp bài.
làm bài.
 Bài 2: - 1 hs đọc đề.
- Y/cầu hs đọc đề. - HS viết đáp án đúng vào bảng con.
- Y/cầu hs viết đáp án đúng vào bảng. - Y/cầu hs trình bày cách làm.
- Y/cầu hs trình bày cách làm.
- Nhận xét, chốt lại.
+ Nhận xét. - 1 hs đọc đề.
 Bài 3: - HS làm vào sgk, 2 hs làm bảng 
- Y/cầu hs đọc đề. phụ.
- Y/cầu hs làm vào sgk, 2 hs làm bảng + Nhận xét.
phụ. 
+ Nhận xét, sửa sai.. -1 hs đọc đề, phân tích, tóm tắt, nêu 
 Bài 4: cách giải.
- Y/cầu hs đọc đề. - HS làm vào vở, 1 hs làm bảng phụ.
- Y/cầu hs phân tích, tóm tắt, nêu cách + Nhận xét.
giải.
- Y/cầu hs làm vào vở, 1 hs làm bảng 
phụ.
+ Chấm 6 vở, nhận xét.
 Hoạt động 3: Củng cố
 -3- giao thông hiện nay.
 - Nhận xét, tuyên dương.
 - Dặn dò: 
 - Xem lại bài + học ghi nhớ.
 - Chuẩn bị: Ôn tập: Con người và sức khỏe.
 - Nhận xét tiết học .
 Tiết 10: Mỹ thuật
 VẼ TRANG TRÍ - TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC
 I. MỤC TIÊU :
 - Hiểu cách trang trí đối xứng qua trục .
 - Vẽ được bài trang trí hình cơ bản bằng họa tiết đối xứng.
 * Vẽ được bài trang trí cơ bản có họa tiết đối xứng cân đối, tô màu đều, phù 
hợp.
 II. CHUẨN BỊ :
 - Một số bài trang trí đối xứng. Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì , thước kẻ  
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : 2. Bài cũ : Hoạt động lớp .
 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
 Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét .
 - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK , gợi ý 
 để các em thấy được : - Theo dõi .
 - Tóm tắt : Trang trí đối xứng tạo cho hình 
 được trang trí có vẻ đẹp cân đối . Khi trang 
 trí hình vuông , hình tròn , đường diềm  
 cần kẻ trục đối xứng để vẽ họa tiết cho đều 
 .
 Hoạt động 2 : Cách trang trí đối xứng . Hoạt động lớp .
 - Vẽ phác lên bảng để HS nhận ra các bước 
 trang trí đối xứng .
 - Tóm tắt, bổ sung để các em nắm chắc 
 kiến thức. - Nêu các bước trang trí đối xứng .
 Hoạt động 3 : Thực hành . Hoạt động lớp , cá nhân .
 - Gợi ý HS : 
 + Kẻ các đường trục .
 + Tìm các hình mảng và họa tiết .
 + Cách vẽ họa tiết đối xứng qua trục . - Vẽ trang trí vào vở .
 + Tìm , vẽ màu họa tiết và nền có đậm, có 
 nhạt.
 Hoạt động 4 : Nhận xét , đánh giá . Hoạt động lớp .
 - Chọn một số bài trang trí đẹp và chưa đẹp 
 để gợi ý HS nhận xét , xếp loại .
 - Tóm tắt , động viên , khích lệ những em 
 hoàn thành bài vẽ ; khen những em có bài - Xếp loại bài theo ý thích .
 vẽ đẹp .
 4. Củng cố - Dặn dò :
 -5- -GV yêu cầu HS tự liên hệ
 Kết luận: Tình bạn không phải tự 
 nhiên đã có mà cần được vun đắp, xây + Thi đua hát, kể chuyện, đọc 
 dựng từ cả hai phía. thơ, ca dao, tục ngữ về chủ đề 
  Hoạt động 3: Củng cố: tình bạn.
 + Tổ chức cho hs thi đua hát, kể chuyện, - Nhận xét, bình chọn.
 đọc thơ, ca dao, tục ngữ về chủ đề tình 
 bạn.
 - Nêu yêu cầu.
 - Nhận xét, tuyên dương.
 - Dặn dò: 
 - Cư xử tốt với bạn bè xung quanh.
 - Chuẩn bị: Kính già, yêu trẻ ( Đồ dùng 
 đóng vai).
 - Nhận xét tiết học. 
 Ngày soạn: 23/10/2011 Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
 Tiết 10 ÔN TẬP (Tiết 2)
 CHÍNH TẢ 
 NỖI NIỀM GIỮ NƯỚC, GIỮ RỪNG
 (GDMT trực tiếp)
 I. Mục tiêu: 
 -Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 75 tiếng /phút.
 - Biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ ; thuộc 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ.
 - Hiểu nội dung chính , ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. 
 - Nghe – viết đúng bài chính tả; tốc độ khoảng 75 tiếng/15 phút, không mắc quá 5 
lỗi.
 GDMT: - Rừng bị tàn phá dẫn đến những hậu quả khôn lường.
 - Biết bảo vệ rừng (cây trồng).
 - Tuyên truyền về tac hại của việc phá rừng.
 II. Chuẩn bị: 
 + GV: SGK, bảng phụ.
 + HS: Vở, SGK.
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 
 SINH
 1. Bài cũ: 
 2. Giới thiệu bài mới: 
 HĐ 1: Đọc lại các bài tập đọc đã học 
 và nêu nội dung , ý nghĩa từng bài.
 - Y/cầu hs bốc thăm đọc bài +TLCH.
 - Y/cầu hs đọc các bài TĐ và nêu nội + Lần lượt 6 hs bốc thăm đọc bài 
 dung , ý nghĩa từng bài. +TLCH.
 - Nhận xét, ghi điểm. - Nêu nội dung , ý nghĩa từng 
  Hoạt động 1: HD hs nghe – viết. bài.
 Bài: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
 - Y/cầu hs đọc một lần bài chính tả.
 -7- + HS: Kẻ sẵn bảng từ ngữ ở BT1. Bút dạ ; phiếu khổ to kẻ sẵn bảng từ ngữ ở BT1, 
BT2.
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Khởi động: - Hát 
 2. Bài cũ: Ôn tập
 3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập và kiểm 
 tra.
 HĐ 1: Đọc các bài tập đọc đã học và 
 nêu nội dung , ý nghĩa từng bài. + Lần lượt 6 hs bốc thăm đọc bài 
 - Y/cầu hs bốc thăm đọc bài +TLCH. +TLCH.
 - Y/cầu hs đọc các bài TĐ và nêu nội - Nêu nội dung , ý nghĩa từng bài.
 dung , ý nghĩa từng bài
 - Nhận xét, ghi điểm.
  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
 - Y/cầu hs đọc bài tập 2. - 1 hs đọc yêu cầu BT2.
 - Y/cầu hs lần lượt đọc các bài: Quang - HS lần lượt đọc + TLCH các bài.
 cảnh làng mạc ngày mùa; Một chuyên gia 
 máy xúc; Kì diệu rừng xanh; Đất Cà - Ghi lại các chi tiết mà hs thích nhất 
 Mau. trong các bài; và trình bày.
 + Y/cầu hs ghi lại các chi tiết mà hs thích 
 nhất trong các bài; và trình bày. * HS khá giỏi nêu cảm nhận về chi tiết 
 * Y/cầu hs khá giỏi nêu được cảm nhận về thích thú nhất trong các bài em thích.
 chi tiết thích thú nhất trong các bài.
 - Nhận xét, tuyên dương.
  Hoạt động 3: Củng cố. - 2 dãy cử bạn thi đọc bài (tự chọn)
 - Thi đua đọc thuộc lòng (2 dãy) - Nhận xét, bình chọn.
 - Nhận xét, tuyên dương.
 - Dặn dò: 
 - Học thuộc lòng và đọc diễn cảm.
 - Chuẩn bị: “Ôn tập(tt)”.
 - Nhận xét tiết học 
 Tiết 10 LỊCH SỬ
 BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
 I. Mục tiêu:
 - Nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình 
 (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”:
 - Ngày 2/ 9 nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ 
 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
 hòa. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên chính phủ lâm thời. Đến 
 chiều, buổi lễ kết thúc.
 Ghi nhớ: đây là sự kiện lịch sử trọng đại dánh dâu sự ra đời của nước Việt Nam 
 Dân chủ Cộng hòa.
 II. Chuẩn bị:
 + GV: Hình ảnh SGK: Anh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
 + HS: Sưu tầm thêm tư liệu, ảnh tư liệu.
 -9- - Phiếu đánh giá kết quả học tập .
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 
 SINH
 1. Bài cũ : 
 - Y/cầu hs nêu lại ghi nhớ bài học trước . - 1 hs nêu lại ghi nhớ.
 3. Bài mới : Bày , dọn bữa ăn trong gia đình .
 Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học 
.
HĐ 1 : Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn - Theo dõi , trả lời .
uống trước bữa ăn.
MT : Nắm cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống 
trước bữa ăn .
- Hướng dẫn HS quan sát hình 1 , đọc mục 1a , 
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu mục đích của việc 
bày món ăn , dụng cụ ăn uống trước bữa ăn .
- Tóm tắt các ý trả lời của HS ; giải thích , minh 
họa mục đích , tác dụng của việc bày món ăn , 
dụng cụ ăn uống trước bữa ăn .
- Gợi ý HS nêu cách sắp xếp các món ăn , dụng 
cụ ăn uống trước bữa ăn ở gia đình .
- Nhận xét , tóm tắt một số cách bày món ăn phổ 
biến ; giới thiệu tranh , ảnh một số cách bày món 
ăn , dụng cụ ăn uống để minh họa .
- Nêu yêu cầu của việc bày dọn trước bữa ăn : 
Dụng cụ phải khô ráo , vệ sinh ; các món ăn được 
sắp xếp hợp lí , thuận tiện cho mọi người .
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu các công việc cần 
thực hiện khi bày món ăn và dụng cụ ăn uống 
trước bữa ăn:
- Tóm tắt nội dung chính của HĐ1 : 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn .
MT : Giúp HS nắm cách cách thu dọn sau bữa ăn Trình bày cách thu dọn bữa 
. ăn ở gia đình .
- Nhận xét , tóm tắt các ý HS trình bày ; hướng - Nêu mục đích , cách thu 
dẫn lại. dọn sau bữa ăn ở gia đình ; 
- Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình bày , dọn liên hệ thực tế.
bữa ăn .
Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập .
MT : Giúp HS thấy được kết quả học tập của Đối chiếu kết quả làm bài 
mình . với đáp án để tự đánh giá kết 
- Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả quả học tập 
học tập của HS . - Báo cáo kết quả tự đánh giá 
- Nêu đáp án bài tập . .
 Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS .
 4. Củng cố : 
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
 -11-

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_5_tuan_10.doc