Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 11

1. Khởi động:
2. Bài cũ:. Kiểm tra
 Nhận xét bài kiểm tra.
3. Giới thiệu bài mới:
- Giới thệu chủ đề.
* HĐ 1: Luyện đọc
- Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Yêu cầu học sinh chia đoạn. (3 đoạn)
- Yêu cầu hs tiếp nối nhau đọc theo đoạn
- Y/cầu hs nêu và đọc từ khó đọc, dễ sai.
- Y/cầu hs đọc nối tiếp đoạn.
 Đọc toàn bài.
* HĐ 2: Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn .
- Y/cầu hs thảo luận + TLCH.
 Nhận xét, chốt ý từng đạn.
-Y/cầu hs thảo luận nêu ý nghĩa của bài
 Chốt ý nghĩa:
- Y/cầu hs đọc ý nghĩa.
* HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm.
- Đọc mẫu đoạn 3.
- Y/cầu hs nhận xét, nêu cách đọc, giọng đọc.
- Y/cầu hs đọc theo nhóm.
+ Nhận xét, tuyên dương.
* HĐ 4: Củng cố
- Thi đua: Đọc diễn cảm toàn bài.
 Nhận xét, tuyên dương.
+ GDMT:
- Dặn dò:
- Chuẩn bị: “Tiếng vọng”
- Nhận xét tiết học
doc 37 trang datvu 25/06/2024 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 11

Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 11
 TUẦN 11
NGÀ T MÔN TPPC BÀI DẠY
Y T T
 1 Hát 
 Thứ 2 nhạc 21 Chuyện một khu vườn nhỏ (Tích hợp MT)
 2 3 Tập đọc 51 Luyện tập
25/10 4 Toán 21 Ôn tập: Con người và sức khỏe (t2)
 5 K/ học 11 Kính già, yêu trẻ
 Đạo 
 đức
 1 Chính 11 Luật Bảo vệ môi trường (Tích hợp MT)
 Thứ 2 tả 52 Trừ hai số thập phân 
 3 3 Toán
26/10 4 Anh 21 Đại từ xưng hô
 5 văn 11 Ôn tập:Hơn 80 năm chống thực dân pháp(1858 – 
 6 LTVC 11 1945)
 Lịch sử Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống (Tích hợp MT)
 Kĩ 
 thuật
 1 Anh văn
 Thứ 2 Thể dục
 4 3 K/chuyệ 11 Người đi săn và con nai (Tích hợp MT)
27/10 4 n 53 Luyện tập
 5 Toán 22 Tiếng vọng (Tích hợp MT)
 6 Tập đọc 11
 HĐNK
 1 TLV 21 Trả bài văn tả cảnh
 Thứ 2 Tin học
 5 3 Toán 54 Luyện tập chung
28/10 4 LTVC 22 Quan hệ từ 
 5 K/học 22 Tre, mây, song (Tích hợp MT)
 6 Mĩ 11 VTTĐT: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 thuật
 1 Thể dục
 Thứ 2 Tin học
 6 3 TLV 22 Luyện tập làm đơn 
29/10 4 Toán 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 
 5 Địa lí 11 Lâm nghiệp và thủy sản (Tích hợp MT)
 6 SHTT 11
 -1- - Thi đua: Đọc diễn cảm toàn bài. - Thi đua đọc diễn cảm (2 dãy)
 Nhận xét, tuyên dương.
+ GDMT:
- Dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Tiếng vọng”
- Nhận xét tiết học 
 Tiết 51 TOÁN 
 LUYỆN TẬP
 I. Mục tiêu: Biết :
 - Tính tổng nhiều số thập phân, tính bằng cách thuận tiện nhất .
 - So sánh các số thập phân , giải bài toán với các số thập phân.
 - Làm được các BT: 1; 2(a, b) ; 3(cột 1); 4.
 - HS khá, giỏi làm được cả BT2,3.
 - GD học sinh tính S hình tam giác nhanh, chính xác.
 II. Chuẩn bị:
 + GV: Phấn màu - Bảng phụ
 + HS: Vở , bảng con - SGK – nháp.
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Khởi động: - Hát 
 2. Bài cũ: Tổng nhiều số thập phân.
 - Y/cầu hs làm BT. - 2 Học sinh làm bài.
 - Nhận xét – ghi điểm. - Lớp nhận xét.
 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập.
  Hoạt động 1: HD hs kỹ năng tính 
 tổng nhiều số thập phân, áp dụng tính 
 chất của phép cộng để tính nhanh.
 * Bài 1: - 1 hs nêu lại cách tính tổng nhiều 
 - HD hs nêu lại cách tính tổng của STP
 nhiều số thập phân. + HS nêu cách làm.
 + Y/cầu hs nêu cách làm. - HSlàm nháp, 2 hs làm bảng phụ.
 - Y/cầu hs làm nháp, 2 hs làm bảng - Nhận xét, sửa sai.
 phụ.
 - Nhận xét, sửa sai.
 * Bài 2(a,b) - 1 Học sinh đọc đề.
 - Y/cầu hs đọc BT. - HSlàm nháp, 2 hs làm bảng phụ.
 + Yêu cầu hs nêu tính chất áp dụng cho – So sánh với kết quả trên bảng.
 bài tập. - Nhận xét, sửa sai.
 - Kết hợp giao hoán, tính tổng nhiều 
 số.
 - (a + b) + c = a + (b + c)
 - Y/cầu hs làm nháp, 2 hs làm bảng 
 phụ. + 2 hs nêu lại cách so sánh các 
 - Nhận xét, sửa sai. STP.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh - Làm sgk, 2 hs làm bảng phụ.
 so sánh số thập phân – Giải bài toán 
 với số thập phân.
 -3- luận.
- Qua trò chơi, các em rút ra nhận xét 
gì về tốc độ lây truyền bệnh?
• Em hiểu thế nào là dịch bệnh?
• Nêu một số ví dụ về dịch bệnh mà em 
biết•?
 Nhận xét, kết luận: Khi có nhiều 
người cùng mắc chung một loại bệnh 
lây nhiễm, người ta gọi đó là “dịch - Làm việc cá nhân 
bệnh”. Ví dụ: dịch cúm, đại dịch HIV/ - 3hs trình bày sản phẩm của mình 
AIDS với cả lớp.
 Hoạt động 2: Thực hành vẽ tranh 
vận động.
- Y/cầu hs vẽ tranh. - 2 hs trình bày.
- HD hs. - Nhận xét.
- Y/cầu hs trưng bày tranh.
- Nhận xét, tuyên dương.
 Hoạt động 3: Củng cố.
- Thế nào là dịch bệnh? Nêu ví dụ?
- Chọn tranh vẽ đẹp, nội dung phong 
phú, mới lạ, tuyên dương trước lớp.
 - Dặn dò: 
- Xem lại bài + vận dụng những điều 
đã học.
- Chuẩn bị: Tre, Mây, Song.
- Nhận xét tiết học .
 Tiết 11 Mỹ thuật
 VẼ TRANH ĐỀ TÀI : NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11
 I. MỤC TIÊU :
 - Hiểu cách chọn nội dung, cách vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam ..
 - Vẽ được tranh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam .
 * Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
 II. CHUẨN BỊ :
 - Một số tranh , ảnh về Ngày Nhà giáo Việt Nam .
 - Bút chì , tẩy , màu vẽ .
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1. Khởi động : 
2. Bài cũ : 
3. Bài mới : 
 Vẽ tranh đề tài : Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20 – 11 .
Hoạt động 1 : Tìm , chọn nội dung Hoạt động lớp .
đề tài .
- Yêu cầu HS kể lại những hoạt động 
kỉ niệm ngày Nhà giáo VN 20 – 11 của 
 -5- - Đọc ghi nhớ. - 1 học sinh trả lời.
 - Kể lại 1 kỷ niệm đẹp của em và bạn. - 2 học sinh.
 - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét.
 1. Khám phá.
  HĐ 1: - Quan sát tranh.
 - Bức tranh vẽ cảnh gì ? - HS nêu.
 - Nội dung bức trnh nói lên điều gì? 
 - Nhận xét – chốt ý. - Nhận xét, bổ sung.
 2. Kết nối
  HĐ 2: Tìm hiểu nội dung câu 
 chuyện” Sau đêm mưa”.
 MT: HS cần phải biết giúp đỡ người già, - Thảo luận (nhóm 6),đóng vai theo 
 em nhỏ và ý nghĩa của viêc giúp đỡ người nội dung truyện.
 già, em nhỏ. - Các nhóm lên đóng vai.
 * Y/cầu HS đóng vai theo nội dung - Lớp nhận xét, bổ sung.
 truyện “Sau đêm mưa”.
 - HD hs đóng vai cho các nhóm theo nội - Đại diện trình bày.
 dung truyện.
 - Nhận xét – tuyên dương.
 - Y/cầu hs thảo luận (nhóm đôi) TLCH - Nhận xét, (bổ sung).
 * Các bạn HS trong câu chuyện đã làm 
 gì khi gặp bà cụ và em bé ? - Học sinh nêu.
 * Tại sao bà cụ cảm ơn các bạn ? - 2 học sinh đọc ghi nhớ.
 * Em suy nghĩ gì về việc làm của các 
 bạn ?
 - Nhận xét, kết luận 
 HD rút ra nghi nhớ (treo bảng phụ có ghi 
 Nội dung ghi nhớ).
 - Y/cầu hs đọc ghi nhớ. - Làm việc cá nhân.
 3. Thực hành - Trình bày cách giải quyết.
  HĐ 3: Làm bài tập 1 SGK - Lớp nhận xét, bổ sung.
 - MT: HS nhận biết được hành vi thể 
 hiện tình cảm kính già yêu trẻ.
 - Giao nhiệm vụ cho học sinh .
 + Y/cầu hs đọc BT1(sgk).
 + Y/cầu hs làm việc cá nhân.
 . Y/cầu hs ghi đáp án vào bảng con.
 - Y/cầu hs giơ bảng – trình bày lí do 
chọn phương án.
 * Nhận xét, kết luận.
 Cách d : Thể hiện sự chưa quan tâm, 
 yêu thương em nhỏ.
 Cách a , b , c : Thể hiện sự quan tâm, 
 yêu thương, chăm sóc em nhỏ.
 • LHGD:
 - Nhận xét tiết học.
 -7- Ngày soạn: 30/10/2011 Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2011
 Tiết 11 CHÍNH TẢ (nghe –viết)
 Luật Bảo vệ môi trường
 (GDMT trực tiếp)
 I. Mục tiêu: 
 - Viết đúng chính tả , trình bày đúng hình thức văn bản luật.
 - Làm được BT 2b; 3b (sgk)
 - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
 GDMT : - Biết thế nào là hoạt động BVMT.
 - Biết BVMT bằng việc làm cụ thể.
 - Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng có ý thức BVMT.
 II. Chuẩn bị: 
 + GV: Giấy khổ to thì tìm nhanh theo yêu cầu bài 3.
 + HS: Bảng con, bài soạn từ khó.
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Bài cũ: 
 - Y/cầu hs viết những tiếng chứa nguyên - 3 học sinh viết bảng lớp - 
 âm đôi iê, ia và kiểm tra cách đánh dấu 
 thanh. 
  Nhận xét, ghi điểm 
 2. Giới thiệu bài mới: 
 * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết
 - Y/cầu hs đọc bài chính tả. - 1 hs đọc bài chính tả.
 HD hs tìm hiểu nội dung bài:
 - Nội dung Điều 3, Khoản 3, Luật BVMT 
 nói gì ?
 - Mỗi chng ta cần phải lm gì để BVMT ?
 * Nhận xt, chốt ý – GDHS;
 - Y/cầu hs nêu và viết từ khó. - Nêu và viết viết từ khó (bảng con). 
 - HD hs viết bài.
 - Đọc cho hs viết.
 - Đọc lại cho HS dò bài. - Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi
 - Chấm 6 vở .
 * Hoạt động 2: HDSH làm bài tập
  Bài 2b: - 1 học sinh đọc yêu cầu 
 - Yêu cầu HS đọc bài 2b
 - HD hs làm bài. - Học sinh sửa bài 
  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét 
  Bài 3b: - 1 học sinh đọc đề 
 - Yêu cầu HS đọc bài 3b
 - Y,cầu hs thảo luận nhó bàn làm vào phiếu - Học sinh làm bài theo nhóm 
 BT, - Học sinh sửa bài
 2 hs làm bảng phụ.
  Nhận xét - Lớp nhận xét - 1 HS đọc bài thơ
 * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm bàn 
 Y/cầu hs thi đua sắp xếp các con chữ. - Thảo luận sắp xếp thành tiếng với 
 -9- - Y/cầu hs làm nháp, 2 hs làm bảng phụ.
 - Nhận xét, sửa sai
 Bài 3 : - 1 Học sinh đọc đề.
 - Yêu cầu học sinh đọc đề. - 2 em nêu lại.
 - Y/cầu hs phân tích đề, tóm tắt và tìm + HS làm nháp, 2 hs làm bảng phụ.
 cách giải.
 - Nhận xét, chốt cách giải. - 1 học sinh đọc đề.
 - Y/cầu hs làm vở, 1 hs làm bảng phụ. - HS phân tích đề, tóm tắt và tìm 
 - Chấm 6 vở, nhận xét. cách giải.
  Hoạt động 3: Củng cố. - HS làm vở, 1 hs làm bảng phụ.
 - Y/cầu hs nêu cách trừ 2 STP. - Nhận xét.
 - Y/cầu hs thi đua tính .
 - Nhận xét, tuyên dương.
 - Dặn dò: 
 -Về nhà ôn lại kiến thức vừa học. Giải bài tập thi đua.
 512,4 – 7 
 - Chuẩn bị: “Luyện tập”.
 124 – 4,789 
 Nhận xét tiết học
 Tiết 21 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
 ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
 I. Mục tiêu:
 - Nắm được khái niệm đại từ xưng hô(ND ghi nhớ)
 - Học sinh nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn (BT1 mục III) ; chọn được 
 đại từ xưng hô thích hợp để điền vào ô trống (BT2)
 - HS khá, giỏi nhận xét được thái độ, tình cảm cùa nhân vật khi dùng mỗi đại từ 
 xưng hô (BT1).
 - GD hs biết sử dụng đại từ xưng hô đúng đối tượng một cách lịch sự.
 II. Chuẩn bị:
 + GV: Giấy khổ to chép sẵn đoạn văn BT1 (mục III). Bảng phụ viết sẵn đoạn văn mục 
 BT2.
 + HS: Xem bài trước.
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ: - Hát 
 Nhận xét và rút kinh nghiệm về kết 
quả bài kiểm tra định kì Giữa học kỳ I 
(phần LTVC)
2. Giới thiệu bài mới: Đại từ xưng 
hô.
 HĐ 1: HD hs nắm được khái niệm 
đại từ xưng hô trong đoạn văn.
* Bài 1: + 1 học sinh bài tập.
- Y/cầu hs đọc bài tập 1. - Thảo luận nhóm *(bàn).
- NX, chốt lại: những từ in đậm trong - Trình bày.
đoạn văn đại từ xưng hô. - Nhận xét.
 + Chỉ về mình: tôi, chúng tôi
 -11-

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_5_tuan_11.doc