Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 01

I-Mở đầu:Giới thiệu 5 chủ điểm sách TV5-Tập1.
II-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài:
- Giới thiệu chủ điểm mở đầu:” Việt Nam tổ quốc em”
- Giới thiệu hoàn cảnh ý nghĩa bài.
2-Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài:
a, Luyện đọc:
Đoạn 1: Đầu em nghĩ sao?
Đoạn 2: Phần còn lại
-Giáo viên đọc diễn cảm cả bài.
b,Tìm hiểu bài.
* HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1.
? Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác.
*HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2 và 3.
? Cách mạng tháng 8,nhiệm vụ của toàn dân là gì ?
? HS có trách nhiệm ntn trong công cuộc kiến thiết đất nước.
? Cả bài này nói lên điều gì?
c,Hướng dẫn đọc diễn cảm.
-GV đọc diễn cảm đoạn 2(treo bảng phụ)
- Hướng dẫn hs đọc thuộc lòng.
- GV tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng.
- Gv viên nhận xét-bình chọn bạn đọc thuộc và hay.
3-Củng cố-Dặn dò:
- Gv viên tổng kết toàn bài.
- Gv nhận xét giờ học
- Chuẩn bị bài sau.

doc 24 trang datvu 25/06/2024 50
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 01", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 01

Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 01
 Trường TH Minh Hũa - Năm học: 2011-2012 - Giỏo ỏn lớp 5
 LỊCH BÁO GIẢNG
 Học kỡ: 1 Chõm ngụn: TIấN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN.
 Tuần: 1
 Từ ngày: 15 đến ngày 19 thỏng 8 năm 2011.
Thứ Đồ dựng dạy 
 Hoạt động 
Ngày Tiết Mụn học Tờn bài dạy học
 chuyờn mụn
 1 Tập đọc Thư gửi cỏc học sinh. Tranh
 2 Anh văn
2/15 3 Toỏn ễn: khỏi niệm phõn số.
 4 Khoa học Sự sinh sản.
 5 Lịch sử “Bỡnh Tõy nguyờnsoỏi”TĐịnh
 1 Tập làvăn Cấu tạo của bài văn tả cảnh.
 2 Thể dục 
3/16 3 Toỏn ễn: Tớnh chất cơ bản của psố.
 4 Địa lớ Việt Nam đất nước chỳng ta. Bản đồ HCVN
 5 Đạo đức Em là học sinh lớp 5.
 1 Mĩ thuật
 2 Tập đọc Quang cảnh làng mạc ngàmựa Tranh
4/17 3 Toỏn ễn: So sỏnh 2 phõn số.
 4 Anh văn
 5 LT và cõu Từ đồng nghĩa.
 1 Toỏn ễn: So sỏnh 2 phõn số (tt)
 2 LT và cõu Luyện tập về từ đồng nghĩa.
5/18 3 Chớnh tả Nghe- Viết: Việt Nam thõyờu.
 4 Thể dục
 5 Khoa học Nam hay nữ (t1)
 1 Hỏt nhạc
 Tập làm Luyện tập tả cảnh.
 2
 văn
6/19 3 Toỏn Phõn số thập phõn.
 4 Kể chuyện Lớ Tự Trọng.
 Kĩ thuật- Đớnh khuy hai lỗ(t.1)
 5
 SH
  Người soạn: Phạm Thị Kim Xuyến  gvcn lớp: 51  1 Trường TH Minh Hũa - Năm học: 2011-2012 - Giỏo ỏn lớp 5
 hay.
 3-Củng cố-Dặn dò:
 4’ - Gv viên tổng kết toàn bài.
 - Gv nhận xét giờ học
 - Chuẩn bị bài sau.
 Rỳt kinh nghiệm:
 - Nội dung:
 - Phương phỏp:.
 - Hỡnh thức tổ chức:.
 Toán
 Ôn tập: Khái niệm về phân số
 I-Mục tiêu:
-Củng cố khắc sâu thêm cho hs nắm vững và hiểu khái niệm về phân số,cách đọc viết phân số thành thạo.
-Vận dụng vào đúng các bài tập trong sách giáo khoa.
 II-Đồ dùng dạy học:
GV:-Bảng phụ.
 - Phân số bằng giấy bìa.
 III- Các hoạt động dạy và học cơ bản:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 2’ I-ổn định tổ chức:
 2’ II-Kiểm tra bài cũ: - HS nêu đặc điểm của phân số.
 III-Bài mới:
 1-Giới thiệu bài: Trực tiếp
 2-Giảng bài:
10’ *-Hoạt động 1:Khái niệm về phân số.
 - GV treo bảng phụ bằng giấy phân số. - HS quan sát và trả lời
 ?Bảng giấy được chia làm mâý phần bằng nhau. - 3 phần.
 ? Cô lấy đi 2 phần,hỏi cô lấy đi mấy phần của 
 bảng giấy. 2
 - bảng giấy
 - Tương tự:GV chia bìa làm 10 phần lấy đi 5 3
 phần.Hỏi gv lấy đi mấy phần của bảng giấy. - Hs nhắc lại.
 5
 2 5 3 40 - bảng giấy
 GV: , , , là các phân số 10
 3 10 4 100
 +, Lưu ý: có thể dùng phân số để ghi kết quả - Tg tự hs quan sát hình 3 và 
 phép chia cho số tự nhiên cho STN khác 0.Phân - Ba phần tư
 số đó gọi là thương của phép chia đã cho. - Bốn phần năm
 - Hs nhắc lại.
 1 4 9
 - GV hướng dẫn:Mọi STN đều có thể viết VD1 : 1:3 = 4:10 = ; 9:2=
 thành phân số có mẫu số là 1. 3 10 2
 - Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu 
 5 12
 số bằng nhau VD2: 5 = ; 12 = 
 1 1
 9 18
 VD: 1 = ; 1 = 
 9 18
 - Số 0 có thể viết thánh phân số có tử số là 0 
 và mẫu số khác 0
  Người soạn: Phạm Thị Kim Xuyến  gvcn lớp: 51  3 Trường TH Minh Hũa - Năm học: 2011-2012 - Giỏo ỏn lớp 5
 +Bước 1: Phổ biến cách chơi -Nếu HS nào nhận được phiếu có em bé thì phải đi 
 Phát mỗi hs 1 phiếu tìm bố mẹ. Ngược lại nếu HS nào nhận được phiếu 
 có hình bố hoặc mẹ phải đi tìm con.
 - Ai tìm được đúng( sẽ thắng cuộc)
 - HS chơi
 + Bước 2: HS chơi - HS trả lời câu hỏi
 + Bước 3: Tuyên dương HS thắng cuộc
 ? Tại sao chúng ta tìm được bố, mẹ cho các em 
 bé.
 ? Qua trò chơi các em rút ra được điều gì. - Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc 
 * Kết luận: điểm giống bố, mẹ của mình.
15’ b, Hoạt động 2: 
 + Mục tiêu: HS nêu được ý nghĩa của sự sinh - Quan sát hình 1,2,3 SGK- T4,5 và đọc lời thoại 
 sản. giữa các nhân vật.
 + Cách tiến hành: - Liên hệ với gia đình mình.
 - Bước 1: Hướng dẫn HS
 ? Buổi đầu gia đình em gồm mấy người, đó là 
 những ai. - HS làm việc theo hướng dẫn của GV
 ? Bây giờ gia đình em gồm có bao nhiêu người, - HS thảo để tìm ra ý nghĩa của sự sinh sản không 
 đó là những ai. qua các câu hỏi.
 - Bước 2: HS làm việc theo cặp 
 - Bước 3: 1 số HS trình bày kết quả làm việc
 ? Sự sinh sản có ý nghĩa như thế nào? đối với 
 gia đình, dòng họ.
 ? Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có - Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia 
 khả năng sinh sản. đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau.
 * Kết luận:
5’ 3, Củng cố – dặn dò:
 - Hệ thống nội dung chính của bài.
 - Nhận xét giờ học, dặn dò.
 Rỳt kinh nghiệm:
 - Nội dung:
 - Phương phỏp:.
 - Hỡnh thức tổ chức:
 Lịch sử
 “Bình tây đại nguyên soái” Trương định
I-Mục tiêu:
 -HS biết Trương Định là một tấm gương tiêu biểu của phong trào chống thực dân pháp của nhân dân Nam kì.
 -Do lòng yêu nước Trương Định đã không theo lệnh vua ở lại cung nhân dân chống pháp xâm lược.
II-Đồ dùng sdạy học:
GV:-Hình sách giáo khoa.
 -Bản đồ hành chính Việt Nam.
III-Các hoạt động dạy học và học cơ bản:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
  Người soạn: Phạm Thị Kim Xuyến  gvcn lớp: 51  5 Trường TH Minh Hũa - Năm học: 2011-2012 - Giỏo ỏn lớp 5
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò
4’ I, Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 - Nhận xét , ghi điểm.
 II, Bài mới:
2’ 1, Giới thiệu bài : Trực tiếp
10’ 2, Phần nhận xét.
 Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài -1 hs đọc nội dung và yêu cầu bài
 -Lớp theo dõi-đọc thầm phần chú giải
 -Giải nghĩa thêm từ hoàng hôn:Thời gian cuối 
 buổi chiều,mặt hồ mới lên,ánh sáng yếu ớt tắt 
 dần
 -Nói với hs về Sông Hương:Đó là một dong sông -Cả lớp đọc thầm lại bài văn mỗi em tự xác định 
 rất lên thơ của Húê mà các em đã biết khi học phần mở bài,thân bài,kết bài.
 bài sông Hương (TV2-T2) -Phát biểu ý kiến.
 *Nhận xét-Chốt lại lời giải đúng -Lời giải:Bài văn có 3 phần.
 a,Mở bài:Đầu-Rất yên tĩnh này.
 b,Thân bài:Mùa thu đến...cũng chấm dứt
 c,Kết bài:câu cuối
 -Nghe
 -Cả lốp đọc lướt bài trao đổi theo nhóm.
 Bài 2:Nêu yêu cầu của bài. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả
 ?Nhận xét sự khác biệt về thứ tự miêu tả của bài -Nhận xét-rút ra ghi nhhớ
 văn?
 -Nhận xét chốt lại lời giải đúng 
 ?Em rút ra nhận xét gì về cấu tạo của bài văn tả 
 cảnh từ 2 bài văn đã phân tích?
 3-Phần ghi nhớ -Nêu phần ghi nhớ 
 -Hs đọc nội dung phần ghi nhớ - Minh họa nội dung ghi nhớ bằng cách nêu cấu 
 tạo của 2 bài văn tả cảnh cụ thể ở phần nhận xét
 - Cả lớp đọc thầm bài”Nắng trưa”
19’ 4- Luyện tập. - Suy nghĩ làm bài cá nhân
 - Gọi 1 hs đọc yêu cầu bài tập - phat biểu ý kiến
 - Cả lớp cùng gv nhận xét chốt lại lời giải đúng
 - Dán lên bảng tờ giấy đã viết sẵn cấu tạo 3 phần -Nhận xét chung về nắng trưa
 của bài văn:
 + Mở đầu: câu văn đầu
 +Thân bài: gồm 4 đoạn .
 +Kết bài: Câu cuối (kết bài mở rộng) - 2 hs nêu lại ghi nhớ
 -Cho 1 hs đọc lại 
5’ 5 – Củng cố-dặn dò:
 - Hệ thống bài:1-2 hs nhắc lại gi nhớ
 - Nhậ xét giờ học 
 - Dặn dò
 Rỳt kinh nghiệm:
- Nội dung:
- Phương phỏp:.
 - Hỡnh thức tổ chức:.
 Toán:
  Người soạn: Phạm Thị Kim Xuyến  gvcn lớp: 51  7 Trường TH Minh Hũa - Năm học: 2011-2012 - Giỏo ỏn lớp 5
 -Làm bài cả lớp 
 Bài 3: -Nhận xét
 ?Muốn nói với phân số -Nêu cách quy đồng mẫu số 2 phân số
 2
 a,Bằng Theo mẫu ta làm
 3 -HS phải rỳt gọn các phân số.
 12 -Tự làm bài
 b,Bằng 
 4’ 18
 d,Hoạt động 4: Củng cố-dặn dò:
 - GV tổng kết bài.
 - Nhận xét giờ học.
 - Chuẩn bị baig sau.
 Rỳt kinh nghiệm:
 - Nội dung:
 - Phương phỏp:.
 - Hỡnh thức tổ chức:.
 Địa lí:
 Việt nam - đất nước chúng ta
I. Mục tiêu:
- Học xong bài nay HS:
 + Chỉ được vị trí địa lí và vị trí của nước Việt Nam trên bản đồ, ( lược đồ) và trên quả địa cầu.
 + Mô tả được vị trí địa lí, hình dạng nước ta.
 + Nhớ diện tích lãnh thổ Việt Nam.
 + Biết được những thuận lợi và những khó khăn do vị trí của nước Việt Nam.
II.Đồ dùng dạy học:
 GV: Bản đồvị trí địa lí Việt Nam, quả địa cầu, 2 lược đồ trống.
 HS: Chuẩn bị bài ở nhà.
III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò
 3’ I, Kiểm tra bài cũ:
 -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 - Nhận xét
 II, , Bài mới:
 2’ 1, Giới thiệu bài : Trực tiếp
 2, Giảng bài:
 12’ a, Vị trí địa lí và giới hạn
 * Hoạt động 1: - Làm việc theo cặp.
 + Mục tiêu: HS chỉ được vị trí địa lí và giới hạn 
 của nước ta trên bản đồ. Nêu được tên các nước 
 giáp với phần đất liền của nước ta. Kể được tên 
 một số đảo, quần đảo.
 + Cách tiến hành:
 - Bước 1: Yêu cầu HS quan sát hình 1.
 ? Nước Việt Nam gồm những bộ phận nào? - Trả lời, quan sát hình 1 SGK
 - Bước 2: Gọi HS lên chỉ bản đồ, trình bày kết - Hs đọc phần chữ in nghiêng.
 quả làm việc
 - Sửa câu trả lời cuả HS - HS chỉ trên bản đồ và trình bày kết quả.
 GV: Nước ta gồm có phần đất liền, đảo, biển 
 và quần đảo. Ngoài ra còn có vùng trời trời bao 
  Người soạn: Phạm Thị Kim Xuyến  gvcn lớp: 51  9

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_5_tuan_01.doc