Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 03

2. Bài cũ:
- Y/cầu hs đọc ghi nhớ + TLCH.
- Nhận xét - ghi điểm
3. Giới thiệu bài mới:
* Hoạt động 1: Làm việc với SGK
+ Bước 1: Giao nhiệm vụ và hướng dẫn
- Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp
+ Bước 2: Làm việc theo cặp
+ Bước 3: Làm việc cả lớp
- Yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: Việc làm nào thể hiện sự quan tâm, chia sẻ công việc gia đình của người chồng đối với người vợ đang mang thai? Việc làm đó có lợi gì?
 Giáo viên chốt:
* Hoạt động 2 : (Thảo luận cả lớp )
+ Bước 1:
- Y/cầu HS quan sát hình 5, 6, 7/13 SGK và nêu nội dung của từng hình.
+ Bước 2:
+ Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có thai ?
+ GV kết luận .
* Hoạt động 3: Đóng vai
+ Bước 1: Thảo luận cả lớp
- Yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi trong SGK trang 13
+Khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoặc đi trên cùng chuyến ô tô mà không còn chỗ ngồi, bạn có thể làm gì để giúp đỡ ?
+ Bước 2: Làm việc theo nhóm
+ Bước 3: Trình diễn trước lớp
 Giáo viên nhận xét
* Hoạt động 3: Củng cố
- Thi đua: (2 dãy) Kể những việc nên làm và không nên làm đối với người phụ nữ có thai?
- Dặn dò:
- Xem lại bài + học ghi nhớ.
- Chuẩn bị: “Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì ”
- Nhận xét tiết học
doc 25 trang datvu 19/06/2024 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 03", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 03

Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 03
 TUẦN: 3
Ngày soạn:03/9/2011 Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2011
Tiết 5 TẬP ĐỌC
 LÒNG DÂN
I. Mục tiêu:
 + Biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù , hợp với tính cách 
 từng nhân vật trong tình huống kịch. 
 + Hiểu nội dung ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách 
 mạng. 
 - Trả lời được các câu hỏi: 1,2,3(sgk)
 * HS khá, giỏi đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.
 * GD hs noi gương ý thức cảnh giác, tinh thần yêu nước
II. Chuẩn bị:
 - GV: Tranh minh họa cho vở kịch - Bảng phụ ghi lời nhân vật cần đọc diễn 
cảm. 
 - HS : sgk 
III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Khởi động: - Hát 
 2. Bài cũ: Sắc màu em yêu 
 + Y/cầu hs đọc bài + TLCH (1,2) + Lần lượt 2 hs đọc bài + TLCH (1,2)
 - Nhận xét - điểm
 3. Giới thiệu bài mới: “Lòng dân” 
 * HĐ 1: Luyện đọc
 . Y/cầu hs đọc bài. + 1 hs đọc bài.
 - HD chia đoạn. (3 đoạn) Đ1: Từ đầu... là con - Thảo luận nhóm chia đoạn.
 Đ 2: Chồng chị à ?... tao bắn ; Đ 3: Còn 
 lại
 - Y/cầu hs đọc nối tiếp theo từng đoạn. + Lần lượt hs đọc nối tiếp theo đoạn.
  Rèn đọc những từ địa phương.
 - Yêu cầu 1 học sinh đọc lại toàn bộ vở kịch. - 1 học sinh đọc .
 * HĐ 2: Tìm hiểu bài
 Y/cầu hs đọc từng đoạn + TLCH (sgk) + Nêu ý + HS đọc từng đoạn + TLCH (sgk) 
 từng đoạn. + Nêu ý từng đoạn.
 - Nhận xét, chốt ý.
 + Y/cầu hs thảo luận, nêu nội dung vở kịch. + Thảo luận, nêu nội dung vở kịch.
 * HĐ 3: Đọc diễn cảm 
 - Đọc diễn cảm màn kịch. - Học sinh nêu cách ngắt, nhấn giọng. 
 + Y/cầu hs nêu cách đọc, giọng đọc. - Nêu tính cách của các nhân vật.
 - Nhận xét, chốt ý.
 - Yêu cầu học sinh từng nhóm đọc. - Từng nhóm thi đua. 
 * HĐ 4: Củng cố 
 + Y/cầu hs diễn kịch - 2 nhóm thể hiện đoạn kịch.
 + Nhận xét, tuyên dương. - Nhận xét, bình chọn.
 + GDHS: 
 - Dặn dò: 
 - Rèn đọc giọng tự nhiên theo văn bản kịch. 
 - Chuẩn bị: “Lòng dân” (tt) 
 - Nhận xét tiết học Tiết 5
 KHOA HỌC
 CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE ? 
 I. Mục tiêu:
 - HS nêu được những việc nên làm hoặc không nên làm để chăm sóc phụ nữ 
 mang thai.
 -Đảm nhận được trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé. Biết cảm thông 
chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
 II. Chuẩn bị:
 - Thầy: Các hình vẽ trong SGK - Phiếu học tập 
 - Trò : SGK 
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 2. Bài cũ: 
 - Y/cầu hs đọc ghi nhớ + TLCH. +2 hs lần lượt đọc ghi nhớ + TLCH.
 - Nhận xét - ghi điểm 
 3. Giới thiệu bài mới: 
 * Hoạt động 1: Làm việc với SGK 
 + Bước 1: Giao nhiệm vụ và hướng dẫn
 - Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp - Chỉ và nói nội dung từng hình (SGK )
 + Bước 2: Làm việc theo cặp - Thảo luận câu hỏi: 
 + Bước 3: Làm việc cả lớp - Học sinh trình bày kết quả làm việc. 
 - Yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: Việc làm nào 
 thể hiện sự quan tâm, chia sẻ công việc gia 
 đình của người chồng đối với người vợ đang 
 mang thai? Việc làm đó có lợi gì? 
  Giáo viên chốt: 
 * Hoạt động 2 : (Thảo luận cả lớp )
 + Bước 1: 
 - Y/cầu HS quan sát hình 5, 6, 7/13 SGK và 
 nêu nội dung của từng hình.
 + Bước 2:
 + Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể 
 hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có 
 thai ?
 + GV kết luận .
 * Hoạt động 3: Đóng vai 
 + Bước 1: Thảo luận cả lớp 
 - Yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi trong - Học sinh thảo luận và trình bày suy 
 SGK trang 13 nghĩ
 +Khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoặc đi 
 trên cùng chuyến ô tô mà không còn chỗ ngồi, 
 bạn có thể làm gì để giúp đỡ ? 
 + Bước 2: Làm việc theo nhóm - Nhóm trưởng điều khiển 
 + Bước 3: Trình diễn trước lớp - 2 nhóm lên trình diễn
 - Các nhóm khác xem, bình luận và rút 
  Giáo viên nhận xét ra bài học về cách ứng xử đối với 
 người phụ nữ có thai. 
 * Hoạt động 3: Củng cố 
 - Thi đua: (2 dãy) Kể những việc nên làm và - Học sinh thi đua kể tiếp sức. 
 không nên làm đối với người phụ nữ có thai? 
 - Dặn dò: 
 - Xem lại bài + học ghi nhớ. 
 - Chuẩn bị: “Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì lớp.
- Y/cầu hs nhận xét, đánh giá, bình 
chọn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GDHS:
3/ Củng cố - Dặn dò:
- Gv nhận xét tiết học 
- Về nhà sưu tầm tranh thiếu nhi.
- Quan sát khối hộp và khối cầu.
Tiết 3 ĐẠO ĐỨC 
 CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH
 I. Mục tiêu: 
 -HS biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.
 - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa. Có kĩ năng tư duy phê phán
 - Biết ra quyết định và kiên định với ý kiến đúng của mình. 
 II. Chuẩn bị: 
 - GV: Mẫu chuyện về gương thật thà, dũng cảm nhận lỗi.Bài tập 1 được viết sẵn lên 
 bảng nhỏ. 
 - Học sinh: SGK 
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Bài cũ: Em là học sinh Lớp 5
 - Y/cầu hs nêu ghi nhớ - 1 học sinh 
 - Em đã thực hiện kế hoạch đặt ra như thế - 2 học sinh
 nào?
 2. Giới thiệu bài mới: 
 * HĐ 1: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn 
 Đức “
 + Y/cầu hs đọc câu chuyện. - 1 hs đọc câu chuyện
 - Phân chia câu hỏi cho từng nhóm
 - Tóm tắt ý chính từng câu hỏi: - Nhóm thảo luận, trao đổi .
 1/ Đức đã gây ra chuyện gì? Đó là việc vô 
 tình hay cố ý?
 2/ Sau khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy như trình bày phần thảo luận 
 thế nào?
 3/ Theo em , Đức nên giải quyết việc này - Các nhóm khác bổ sung
 thế nào cho tốt ? Vì sao?
 * HĐ 2: Học sinh làm bài tập 1 - Hoạt động cá nhân, lớp 
 - Nêu yêu cầu của bài tập - Làm bài tập cá nhân
 - Phân tích ý nghĩa từng câu và đưa đáp án - 1 bạn làm trên bảng nhỏ 
 đúng (a, b, d, g) - Liên hệ xem mình đã thực hiện 
 _GV kết luận . được các việc a, b, d, g chưa? Vì 
 sao?
 * HĐ 3: Bày tỏ thái độ
 - Nêu yêu cầu BT 2. SGK - HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ 
 thẻ.
 - GV kết luận : Tán thành ý kiến (a), (đ) ; 
 không tán thành ý kiến (b), (c), (d) - Cả lớp trao đổi, bổ sung
 * HĐ 4: Củng cố
 - Qua các hoạt động trên, em có thể rút điều - Cả lớp trao đổi
 gì?
 - Vì sao phải có trách nhiệm về việc làm của - Rút ghi nhớ
 mình? - Đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa
 - Nhận xét, Y/cầu hs đọc ghi nhớ (sgk). - Dặn dò 
- Chuẩn bị: “Quy tắc đánh dấu thanh” 
- Nhận xét tiết học. 
 Tiết 12 TOÁN 
 LUYỆN TẬP CHUNG 
 I. Mục tiêu: - Biết chuyển:
 - Phân số thành phân số thập phân.
 -Hỗn số thành phân số 
 - Số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một 
 tên đơn vị đo. 
 - Làm được các BT1, BT2 (2 hỗn số đầu), BT3, BT4.
 - GD hs yêu thích môn học, rèn tính toán nhanh, chính xác.
 II. Chuẩn bị:
 - Thầy: Phấn màu - Bảng phụ 
 - Trò: - Sách giáo khoa - Bảng con 
 III. Các hoạt động:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Khởi động: - Hát 
 2. Bài cũ: Luyện tập 
 - Y/cầu hs lên làm BT. + 2 hs lên bảng làm BT.
  Nhận xét - ghi điểm
 3. Giới thiệu bài mới: 
 * HĐ 1: Thực hành.
  Bài 1: + Y/cầu hs đọc bài tập . - 1 học sinh đọc đề
 + Thế nào là phân số thập phân? - 1 học sinh trả lời
 + Em hãy nêu cách chuyễn từ PS thành phân số - 1 học sinh trả lời
 thập phân?
 - Y/cầu hs làm nháp, 2 hs làm bảng phụ. - HS làm nháp, 2 hs làm bảng phụ.
 * HĐ 2: Luyện tập - Hoạt động lớp, cá nhân
  Bài 2 (hai hỗn số đầu)
 + Y/cầu hs đọc bài tập. - 1 học sinh đọc đề 
 + Hỗn số gồm có mấy phần? - 1 học sinh trả lời
 + Em hãy nêu cách chuyển từ hỗn số thành phân - 1 học sinh trả lời
 số?
 - Y/cầu hs làm nháp, 2 hs làm bảng phụ. - HS làm nháp, 2 hs làm bảng phụ.
  Bài 3: + Y/cầu hs đọc bài tập.
 - HD hs làm theo mẫu. + HS làm vào sgk, 2 hs làm bảng 
 - Y/cầu hs làm vào sgk, 2 hs làm bảng phụ. phụ.
  Bài 4:
 + HD HS làm bài mẫu - Học sinh thi đua thực hiện theo 
 - Y/cầu hs làm vào vở, 2 hs làm bảng phụ. nhóm 
 + HS làm vào vở, 2 hs làm bảng 
 phụ.
  + Chấm 6 vở - nhận xét
 * HĐ 5: Củng cố 
 - Nhắc lại kiến thức vừa học - Mỗi dãy chọn 2 bạn thi đua giải 
 2 1
 + Tổ chức cho hs thi đua giải nhanh nhanh 1 m 3 m
 3 3
 - Dặn dò: 
 - Làm bài nhà 
 - Chuẩn bị: “ Luyện tập chung “
 - Nhận xét tiết học 
 + Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5/7/1885, phái chủ chiến dưới sự chỉ huy của 
 Tôn Thất Thuyết chủ động tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế
 + Trước thế mạnh của giặc, nghĩa quân phải rút lui lên vùng rừng núi Quảng Trị.
 + Tại vùng căn cứ vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân đứng 
 lên chống Pháp.
 - GV: - Lược đồ kinh thành Huế năm 1885; Bản đồ Hành chính Việt Nam ; 
 Phiếu học tập .
 - HS : Sưu tầm tư liệu về bài 
 III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 
 SINH
1. Bài cũ: 
- Y/cầu hs đọc ghi nhớ, TLCH.
- Đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ + 2 hs lần lượt trình bày.
là gì?
- Nêu suy nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ? - Học sinh trả lời
 Nhận xét – ghi điểm.
3. Giới thiệu bài mới: 
* HĐ 1: Làm việc cả lớp
- GV giới thiệu bối cảnh lịch sử nước ta sau khi triều 
Nguyễn kí với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).
- Tổ chức thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi sau: - Thảo luận nhóm bốn
- Phân biệt điểm khác nhau về chủ trương của phái 
chủ chiến và phái chủ hòa trong triều đình nhà 
Nguyễn ?
- Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bị chống Pháp?
- Mời các nhóm báo. - Đại diện nhóm báo cáo.
 Nhận xét + chốt lại. Nhận xét và bổ sung.
* HĐ 2: ( Làm việc theo nhóm ) - Hoạt động lớp, cá nhân 
+ Tường thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế - Quan sát lược đồ kinh thành 
kết hợp chỉ trên lược đồ kinh thành Huế. Huế .
 + T/bày lại cuộc phản công 
 theo trí nhớ.
- Tổ chức học sinh trả lời các câu hỏi:
+ Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào? 
+ Do ai chỉ huy?
+ Cuộc phản công diễn ra như thế nào?
+ Vì sao cuộc phản công bị thất bại?
 Nhận xét + chốt ý:
* HĐ 3: ( Làm việc cả lớp ) - Hoạt động nhóm
- Giáo viên nêu câu hỏi:
+ Sau khi phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đã có 
quyết định gì?
 Tiết 3 KĨ THUẬT 
 THÊU DẤU NHÂN
 I. MỤC TIÊU :
 - Biết cách thêu dấu nhân .
 - Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít 
nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. 
 - Hs khéo tay thêu ít nhất được tám dâu nhân. Các mũi thêu đều nhau. Các mũi thêu 
không bị dúm.
 - Biêt ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản.
 - GD hs tính cẩn thận, khéo léo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_5_tuan_03.doc