Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 12

1. Khởi động:
2. Bài cũ: Tiếng vọng
 Nhận xét bài kiểm tra.
3. Bài mới:
- Giới thệu chủ đề.
* HĐ 1: Luyện đọc
- Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Yêu cầu học sinh chia đoạn. (3 đoạn)
- Yêu cầu hs tiếp nối nhau đọc theo đoạn
- Y/cầu hs nêu và đọc từ khó đọc, dễ sai.
- Y/cầu hs đọc nối tiếp đoạn.
 Đọc toàn bài.
* HĐ 2: Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn .
- Y/cầu hs thảo luận + TLCH.
 Nhận xét, chốt ý từng đạn.
-Y/cầu hs thảo luận nêu ý nghĩa của bài
 Chốt ý: Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả.
* HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm.
- Đọc mẫu đoạn 3.
- Y/cầu hs nhận xét, nêu cách đọc, giọng đọc.
- Y/cầu hs đọc theo nhóm.
+ Nhận xét, tuyên dương.
* HĐ 4: Củng cố
- Thi đua: Đọc diễn cảm toàn bài.
 Nhận xét, tuyên dương.
+ GDHS:
- Dặn dò:
- Chuẩn bị: “Hành trình của bầy ong”
- Nhận xét tiết học
doc 34 trang datvu 19/06/2024 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 12

Giáo án tổng hợp các môn Khối 5 - Tuần 12
 TUẦN 12
NGÀ T MÔN TPP BÀI DẠY Ghi chú
Y T CT
 1 Hát nhạc
 Thứ 2 Tập đọc 23 Mùa thảo quả
 2 3 Toán 56 Nhân một STP với 10, 100, 1000 , 
 1/11 4 Khoa học 23  Tích hợp MT
 5 Đạo đức 12 Sắt, gang, thép Tích hợp KN 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1 +2) sống
 1 Chính tả 12 (ngh – v) Mùa thảo quả
 Thứ 2 Toán 57 Luyện tập 
 3 3 Anh văn
 2/11 4 LTVC 23 MRVT: Bảo vệ môi trường Tích hợp MT
 5 Lịch sử 12 Vượt qua tình thế hiểm nghèo 
 6 Kĩ thuật 12 Cắt, khâu, thêu tự chọn
 1 Anh văn
 Thứ 2 Thể dục
 4 3 Kể 12 Kể chuyện đã nghe hoặc đã đọc Tích hợp MT
 3/11 4 chuyện 58 Nhân một STP với một số thập 
 5 Toán 24 phân
 Tập đọc Hành trình của bầy ong 
 1 TLV 23 Cấu tạo văn tả người
 Thứ 2 Tin học
 5 3 Toán 59 Luyện tập 
 4/11 4 LTVC 24 Luyện tập về quan hệ từ Tích hợp MT 
 5 Khoa học 24 Đồng và hợp kim của đồng Tích hợp MT
 6 Mĩ thuật 12 VTM: Mẫu vẽ có hai mẫu vật
 1 Thể dục
 Thứ 2 Tin học
 6 3 TLV 24 L/ tập tả người (QS và chọn lọc chi 
 5/11 4 Toán 60 tiết)
 5 Địa lí 12 Luyện tập Tích hợp MT
 6 SHTT 12 Công nghiệp 
 Tộng hợp
 -1- + GDHS:
 - Dặn dò: 
 - Chuẩn bị: “Hành trình của bầy ong”
 - Nhận xét tiết học 
Tiết 56 TOÁN 
 NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 ,
 I. Mục tiêu:
 - Nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, 
 - Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
 - Làm được các BT: 1, 2.
 - HS khá, giỏi làm được BT3.
 - Giáo dục học sinh tính toán, cẩn thận, chính xác, say mê học toán.
II. Phương tiện dạy - học
 - GV: Phấn màu - Bảng phụ 
 - HS: Vở , bảng con - Sách giáo khoa - Nháp 
 III. Tiến trình dạy - học
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Khởi động: - Hát 
 2. Bài cũ: - 2 hs làm BT.
 - Y/cầu hs làm bài tập. - 2 hs nêu cách nhân 1 STP với 1 
 - Nhận xét – ghi điểm. STN.
 3. Giới thiệu bài mới: Nhân STP với 10, 
 100, 1000, 
 HĐ 1: HD hs nắm được cách nhân - Ghi kết quả vào bảng con.
 nhẩm một số thập phân với 10, 100, - Nhận xét giải thích cách làm - 
 1000. giải thích bằng phép tính đọc (so 
 -Nêu ví dụ sánh) kết luận.
 - _ Y/cầu hs nêu kết quả:4,569 10 ; - Học sinh thực hiện.
 2,495 100; 37,56 1000 Lưu ý: 37,56 1000 = 37560
 - - Yêu cầu hs nêu cách nhân. - Lần lượt nêu kết luận.
 - – Nhận xét – kết luận.
 HĐ 2: Thực hành 
 *Bài 1:
 - Gọi 1 HS nhắc lại quy tắc nhẩm một số - Học sinh đọc đề.
 thập phân với 10, 100, 1000. - Học sinh làm bài.
 - GV giúp HS nhận dạng BT : - Học sinh sửa bài.
 +Cột a: gồm các phép nhân mà các STP 
 chỉ có 1 chữ số. 
 +Cột b và c: gồm các phép nhân mà các 
 STP có 2 hoặc 3 chữ số ở phần thập 
 phân - 1 Học sinh đọc đề.
 *Bài 2: - HS có thể giải bằng cách dựa vào 
 - Yêu cầu HS nhắc lại quan hệ giữa dm bảng đv đo độ dài, rồi dịch chuyển 
 và cm; giữa m và cm dấu phẩy .
 _Vận dụng mối quan hệ giữa các đơn vị 
 -3- * Bước 1: 
 _GV giảng : 
 *Bước 2: (làm việc nhóm đôi)
 _Yêu cầu HS quan sát các H 48, 49 SGK - Học sinh quan sát trả lời.
 và nêu câu hỏi :
 + Gang hoặc thép được sử dụng để làm gì 
 ?
  Hoạt động 3: Quan sát, thảo luận. + 2 hs trình bày.
 - Kể tên 1 số dụng cụ, máy móc, đồ dùng 
 được làm bằng gang, thép?
 - Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng 
 gang, thép có trong nhà bạn?
 Giáo viên chốt. 
 * Sắt, gang, thép là nguồn tài nguyên + 1 hs nêu.
 không phải là vô tận.Vậy chúng ta cần 
 làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên này ?
 - Nhận xét, GDHS:
  Hoạt động 4: Củng cố
 - Nêu nội dung bài học?
 - Dặn dò: 
 - Xem lại bài + học ghi nhớ.
 - Chuẩn bị: Đồng và hợp kim của đồng.
 - Nhận xét tiết học .
TIẾT 12 MĨ THUẬT
 VẼ THEO MẪU : MẪU CÓ HAI VẬT MẪU
I. MỤC TIÊU :
 - Hiểu hình dáng, tỉ lệ và đậm nhạt đơn giản ở 2 mẫu vật.
 - Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu.
 - Vẽ được hình 2 vật mẫu bằng bút chì đen hoặc màu.
 -Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
 II. Phương tiện dạy - học
 - GV: Mẫu vẽ. Hình gợi ý cách vẽ .
 - HS: Giấy A4 Bút chì , tẩy , màu vẽ .
 III. Tiến trình dạy - học
 1. Khởi động : 
 2. Bài cũ : 
 3. Bài mới : Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai 
 vật mẫu .
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
 Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét . Hoạt động lớp .
 - Cho HS quan sát 1 mẫu chung .
 - Nêu một số câu hỏi để HS quan sát, nhận 
 xét về:
 + Tỉ lệ chung của mẫu và tỉ lệ giữa 2 vật - Theo dõi , trả lời .
 mẫu .
 -5- - Nêu được những hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương 
 em nhỏ.
 - Có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người gà, yêu thương em 
 nhỏ.
 - Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng người gà, yêu thương, nhường nhịn em 
 nhỏ.
 II. Phương tiện dạy học
 GV : Tranh, bảng phụ, phiếu học tập, thẻ màu.
 HS: - Đồ dùng để chơi đóng vai.
III. Tiến trình dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 
 SINH
 * Khởi động: - Hát 
 * KTbài cũ: 
 - Đọc ghi nhớ. - 1 học sinh trả lời.
 - Kể lại 1 kỷ niệm đẹp của em và bạn. - 2 học sinh.
 - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét.
 1. Khám phá.
  HĐ 1: - Quan sát tranh.
 - Bức tranh vẽ cảnh gì ? - HS nêu.
 - Nội dung bức trnh nói lên điều gì? 
 - Nhận xét – chốt ý. - Nhận xét, bổ sung.
 2. Kết nối
  HĐ 2: Tìm hiểu nội dung câu 
 chuyện” Sau đêm mưa”.
 MT: HS cần phải biết giúp đỡ người già, em - Thảo luận (nhóm 6),đóng vai 
 nhỏ và ý nghĩa của viêc giúp đỡ người già, theo nội dung truyện.
 em nhỏ. - Các nhóm lên đóng vai.
 * Y/cầu HS đóng vai theo nội dung - Lớp nhận xét, bổ sung.
 truyện “Sau đêm mưa”.
 - HD hs đóng vai cho các nhóm theo nội - Đại diện trình bày.
 dung truyện.
 - Nhận xét – tuyên dương.
 - Y/cầu hs thảo luận (nhóm đôi) TLCH - Nhận xét, (bổ sung).
 * Các bạn HS trong câu chuyện đã làm gì 
 khi gặp bà cụ và em bé ? - Học sinh nêu.
 * Tại sao bà cụ cảm ơn các bạn ? - 2 học sinh đọc ghi nhớ.
 * Em suy nghĩ gì về việc làm của các bạn 
 ?
 - Nhận xét, kết luận 
 HD rút ra nghi nhớ (treo bảng phụ có ghi 
 Nội dung ghi nhớ).
 - Y/cầu hs đọc ghi nhớ. - Làm việc cá nhân.
 3. Thực hành - Trình bày cách giải quyết.
  HĐ 3: Làm bài tập 1 SGK - Lớp nhận xét, bổ sung.
 - MT: HS nhận biết được hành vi thể 
 -7- - Y/cầu hs làm việc theo (nhóm đôi)
 - Y/cầu hs lần lượt đọc các BT.
 - Y/cầu các nhóm trình bày.
 - Nhận xét – kết luận.
 • LHGD:
 - Nhận xét tiết học.
 - Công việc về nhà: Thực hiện lòng kính 
 trọng người già, yêu quý em nhỏ. 
 - Chuẩn bị:bài Tôn trọng phụ nữ.
Ngày soạn: 6/11/2011 Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2011
Tiết 12 : CHÍNH TẢ
 MÙA THẢO QUẢ
I. Mục tiêu: 
 - Viết đúng bài chính tả trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm được BT 2b; BT3b.
 - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. Phương tiện dạy - học
 + GV: Giấy khổ A4 – thi tìm nhanh từ láy.
 + HS: Vở, SGK.
 III. Tiến trình dạy - học
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Bài cũ: 
 - Y/cầu hs viết những tiếng chứa nguyên - 3 học sinh viết bảng lớp . 
 âm đôi iê, ia và kiểm tra cách đánh dấu 
 thanh. 
  Nhận xét, ghi điểm 
 2. Giới thiệu bài mới: 
 * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết
 - Y/cầu hs đọc bài chính tả. - 1 hs đọc bài chính tả.
 - Y/cầu hs nêu và viết từ khó. - Nêu và viết viết từ khó (bảng con). 
 - HD hs viết bài.
 - Đọc cho hs viết.
 - Đọc lại cho HS dò bài. - Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi
 - Chấm 6 vở .
 * Hoạt động 2: HDSH làm bài tập
  Bài 2b: - 1 học sinh đọc yêu cầu 
 - Yêu cầu HS đọc bài 2b
 - HD hs làm bài. - Học sinh sửa bài 
  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét 
  Bài 3b: - 1 học sinh đọc đề 
 - Yêu cầu HS đọc bài 3b
 - Y,cầu hs thảo luận nhó bàn làm vào - Học sinh làm bài theo nhóm 
 phiếu BT, - Học sinh sửa bài
 2 hs làm bảng phụ.
  Nhận xét - Lớp nhận xét - 1 HS đọc bài thơ
 * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm bàn 
 -9- Bài 4: - Học sinh nhắc lại (3 em).
 - HD lần lượt thử các trường hợp bắt đầu - Thi đua tính: 140 0,25
 từ x = 0, khi kết quả phép nhân > 7 thì 270 0,075
 dừng lại .
  Hoạt động 3: Củng cố.
 - Y/cầu hs nhắc lại kiến thức vừa học.
 - Dặn dò: 
 -Dặn dò: Làm bài nhà.
 - Chuẩn bị: Nhân một số thập với một số 
 thập phân “
 - Nhận xét tiết học.
Tiết 23 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 Tích hợp GDMT
 I. Mục tiêu:
 - Hiểu được nghĩa của một số từ ngữ về môi trường theo yêu cầu BT1.
 * Biết được môi trường hiện nay ở địa phương mình.
 - Giữ gìn MT bằng những việc làm cụ thể.
 - Có thái độ đúng với MT xung quanh.
 - Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo yêu cầu BT3.
II. Phương tiện dạy - học
 + GV: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ.
 + HS: Chuẩn bị nội dung bài học.
 III. Tiến trình dạy - học
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Khởi động: - Hát 
 2. Bài cũ: Quan hệ từ.
 Y/cầu hs TLCH. - 2 hs làm BT.
 + Nhận xét + Nhận xét.
 3. Giới thiệu bài mới: 
 HĐ 1: HD hs mở rộng hệ thống hóa vốn 
 từ thuộc chủ điểm Bảo vệ môi trường.
 * Bài 1: + 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1.
 - Y/cầu hs đọc BT. - HS trao đổi từng cặp.
 - Y/cầu hs thảo luận nhóm (bàn). - Đại diện nhóm nêu.
 Chốt lại: phần nghĩa của các từ.
 - HS nêu điểm giống và khác của các 
 + Nêu điểm giống và khác.
 từ.
 • Giáo viên chốt lại.
 + Giống: Cùng là các yếu tố về môi 
  Hoạt động 2: HD hs biết ghép một số 
 trường.
 từ gốc Hán với tiếng thích hợp để tạo 
 + Khác: Nêu nghĩa của từng từ.
 thành từ phức.
 Bài 3:
 + 1 Học sinh đọc yêu cầu bài 2.
 - Y/cầu hs đọc BT.
 - Y/cầu hs làm bài cá nhân. - Thảo luận nhóm bàn.
 -Y/cầu hs trình by. - Đại diện nhóm trình bày.
 -11-

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_5_tuan_12.doc